ความรักคล้ายดอกไม้จริงหรือ..
ตื่นเต้นจะได้เจอ
ตัวลอยกับคำหวาน
เผลอใจให้การกระทำ
ใจหายเมื่อลา
คิดถึงพอไม่เจอ
หอมหวานเหมือนดอกไม้มะลิ

มีใครหลายคนเปรียบรักดั่งดอกไม้
ทุกครารดน้ำจะเติบโตดั่งความสัมพันธ์ 
แต่ไฉนบางความสัมพันธ์
สวยงามแต่ไม่จริงแม้ไม่ร่วงโรยแต่ไม่เคยเติบโต
สดใสแต่ไม่มีกลิ่น
คล้ายดอกไม้พลาสติก

บางความสัมพันธ์เจ็บปวด
เหมือนเธอเจอดอกไม้หอมหวาน
จึงเด็ดออกมาเฉยชม

บางความสัมพันธ์
บางพันธุ์ไม้ 
ไม่เติบโตเป็นดอกผล

แต่เธอลืมไปว่าทุกๆดิน 
ทุกหยดฝน ทุกฤดูกาล
เปลี่ยนแปรไปตามสภาพของมัน
เธอไม่อาจปลูกไฮเดรนเยียร์ในหน้าร้อนได้
ดอกแก้วไม่หอมฉุยในหน้าร้อน
ทานตะวันไม่ผลิบานอร่ามในหน้าฝน

จงระลึกไว้เสมอ
เมื่อฤดูกาลมาถึง ดินสมบูรณ์
เมื่อถึงเวลาของเธอ
เธอจะผลิดอกงดงามกว่าดอกไหนๆSHARE

Comments