ความสุขวันนี้ คือความสุขที่ดีที่สุด

เป้าหมายยังอีกไกลแค่ไหน
บางทีก็ไม่สำคัญเท่ากับ
เราเดินมาไกลแค่ไหนแล้ว
.
.
เพราะการรู้ว่าเรา
เดินมาไกลแค่ไหน
จะทำให้เรารู้ว่า
เราได้อะไรมามากแค่ไหน
และถ้าทิ้งไป เลิกล้มไป
มันจะน่าเสียดาย
เสียใจแค่ไหน
.
.
บางทีเราก็เอาแต่
มองข้างหน้า
มองในสิ่งที่เราอยากได้
แต่ยังไม่ได้มากไป
จนไม่ได้ย้อนดูเลยว่า
เราได้อะไรดีๆ ไปแล้วบ้าง
จากการที่ค่อยๆ เดินผ่านมา
.
.
ความสุขของการใช้ชีวิต
มันไม่ได้มีอยู่เฉพาะตอนถึง
จุดหมายปลายทางเท่านั้น
แต่มันมีอยู่ระหว่างการเดินทาง
ในแต่ละก้าวแต่ละวันเสมอ
.
.
ซึ่งหากเราเผลอมอง
แต่เป้าหมายมากเกินไป
จนไม่สนใจจุดที่เดินผ่านมา
หรือจุดที่ยืนอยู่เลย
.
.
บางทีมันก็อาจทำให้เรา
ต้องสูญเสียสิ่งดีๆ ทั้งหมด
ในชีวิตไปเลยก็ได้
และกลายเป็นคิดว่าตัวเอง
ใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าไม่มีความหมาย
.
.
ทั้งที่จริงๆ แล้ว
เราได้อะไรดีๆ
ได้ใช้ชีวิตคุ้มค่า
และน่าจะมีความสุข
กับมันมาได้มากแล้ว
.
.
…แท้ๆ…บิว บันดาลใจ
SHARE
Writer
Bewbundanjai
Writer
Inspire ความคิด ให้ชีวิต Inspired แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการเริ่มแบ่งปัน FB : บิว บันดาลใจ

Comments