Class is a normal formula of society.
Anyway, the class is a normally form of substances.


衣 is clothes 
裝 is quality clothes 
And we never declares, how its differ.


ทำไมเราถึงซื้อเสื้อผ้าเนื้อดีในช่วงปี 80 จากร้านผ้าในย่านหนึ่ง
และตัดเย็บเข้ามา กลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้น และแตกต่างออกไปจากผ้าผืนหนาที่เรียกกับมันเป็นหลา
ทำไมความสร้างสรรค์ ถึงกลายเป็นวัตถุดิบของสิ่งที่ดีกว่า

爿 คือเปลือกไม้ คือแผ่นโง่ ๆ อะไรสักอย่าง
士 คือ scholar คือทหาร คือผู้ที่มีความสามารถ
และอย่างไรก็ตาม เมื่อแผ่นไม้โง่ ๆ ได้อยู่ในมือของนักประพันธ์ 壯
เราก็ได้สิ่งที่มีความมั่นคงและมีความแข็งแรงขึ้นมา
SHARE
Writer
Pdhala
School Dropout
งานเขียนของนักปรัชญาคนอื่นนั้น กล่าวได้ว่าเป็นเชิงอรรถของเพลโตเท่านั้น - ส. ศิวรักษ์

Comments