ทำไปก่อนแล้วค่อยขอโทษแล้วกัน

T: เค้าจะไปนอนคอนโดของ D นะ
N : แต่เค้าไม่สบายใจเลย
T : ทำไมเตงคิดมากแบบนี้ ไหนว่ามีอะไรก็จะคุยกันไง
N : •••

ความสัมพันธ์คือความเข้าใจกัน
รู้ใจกัน
รู้ว่าอีกฝ่ายชอบหรือไม่ชอบอะไร
อะไรที่ทำแล้วสบายใจหรือไม่สบายใจ
รู้แล้ว ก็ควรพยายามหลีกเลี่ยง
ไม่ใช่ยังคงทำซ้ำๆ
แล้วค่อยมาอธิบาย หรือขอโทษภายหลัง
ทุกคนมีขีดจำกัดความอดทน
ถึงวันนึง ถ้าเค้าไม่ทนอีกแล้ว
ถึง Point of no return 
มันไม่มีโอกาสให้คุณได้แก้ตัวซ้ำอีกแล้ว

SHARE
Written in this book
MY POINT OF YOU 🐒
บางอย่างที่เราอยากบอก แต่พูดออกไปตรงๆจากปากไม่ได้
Writer
NEWTA
NAWAT
BAD AT LOVE

Comments