เริ่มเขียนอีกครั้ง
เป็นเวลากว่าสามปี ที่ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยในโลกออนไลน์
ในตอนนี้เราได้หลงลืมความรู้สึกผูกพันกับการเขียนไปเรียบร้อย

ณ ที่นั้น สถานที่แห่งเดิมได้ถูกปิดตายไปพร้อมๆกับไฟล์ความทรงจำที่ยังหาวิธีกู้คืนไม่ได้
แต่นั่นจะโทษใคร เราเลือกไว้ใจที่นั่นมากเกินไปในช่วงชีวิตหนึ่ง
ช่วงชีวิตที่บรรจุเรื่องราว การเติบโต และตัวอ่อนของตัวตนในปัจจุบัน

เปล่าประโยชน์ที่จะบ่นเสียดาย
จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นใหม่ที่นี่.
SHARE
Writer
faiiside
Writer
เกร็ดความคิดจากภวังค์ที่ดูเหมือนว่างเปล่า ยังมีสิ่งที่รอวันตกตะกอน

Comments