แด่เธอผู้หญิงที่ฉันยังคงรัก
21.38 
       วันนี้ในเวลาเวลาที่ต่างกันฉันคงจะนำ

สิ่งที่ยังติดอยู่ในหัวเล่าออกมาผ่านตัวอักษร

ไม่หมดและฉันยังคงไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดมัน


ออกมาอย่างไรให้มันลึกซึ้งเหมือนความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอ

    
 แด่เธอผู้เป็นที่รักของฉัน

  เวลานี้เธอคงนอนหลับไหลไปยังห้วง
นิททรา

   เธอจะรู้หรือไม่ว่าฉันคิดถึงคนึงหา

   ยังคงรักเเละภักดีต่อเธออยู่เสมอ

   หากฉันจะขอพรสักข้อหนึ่ง ฉันจะขอให้เธอพบความสุขแบบที่เธอต้องการ

 ขอให้เธอโคจรไปพบคนที่ดีที่เธอใฝ่หา 

ขอให้เขารักเธอด้วยความรักที่บริสุทธิ์

ขอให้เธอได้ยิ้มในทุกๆวันใหม่แบบที่มันควรจะเป็น


เธอจ๋าเธอที่รักแม่ว่าตัวฉันไม่สามารถทำให้

เธอยิ้มได้อีกแล้วจงโคจรไปพบคนที่ทำเธอ

ยิ้มได้เถิดตัวฉันคนนี้จะยังคงมองเธอที่เดิม

มองเธอด้วยความรักที่มันยังคงไม่ลดเลือนไป

ปล.ด้วยรักเเละคิดถึงที่มิเคยเลือนไป.

                                      Diary_k
SHARE
Writer
Chumphit
writer
อินอะไรมาก็เอามาระบาย

Comments