นามธรรมของ...
ไม่จำเป็นต้องเข้าใจ ในความไม่เข้าใจ ตัวตน ตัวฉัน ตัวคุณ มองเห็น รู้สึก ผัสสะ สัมผัส เข้าใจความเข้าใจ ไม่เข้าใจไม่ เข้าใจไม่เข้าใจความไม่ไม่เข้าใจความเข้าใจที่เข้าใจ เข้าใจไม่ ล้อหลอกตัวเรา ตัวตน ตัวตนเรา ไม่เรื่อย ไปเรื่ิอยเรื่อย หลอกหลบลี้หาย รู้เป็นไม่รู้ ไม่รู้สู่ความรู้ สู่รู้ ไม่รู้สู้ไม่สู่รู้ ไม่รู้ ไม่สู้รู้ รู้หรือรู้สู่รู้ เพื่อเข้าใจไม่เข้าใจ ความเข้าใจไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจไม่ หลบหลีกหรือหลีกลี้หนีหาย สับสน งุนงง บิดพริ้ว ผิดเพี้ยน ล้อไล่ ไปกับเชื่อหรือไม่เชื่อ วนเวียน ในเวียน วังวน สับสน วนเวียนวน วนเวียน มองเห็นสิ่งไม่เห็นสิ่งมองเห็น เห็นไม่เห็นมอง เห็น สู้เห็นสู้ไม่เห็นหรือเห็นไม่สู้ ซับซับ ซ้อนซ้อน ซับซ้อน กลืนกินสัมผัส รู้แล้วรู้หรือไม่รู้แล้วไม่รู้หรือรู้แน่ คงหลอกหลอนกลืนสัมผัส ความคิด สัมผัสรู้สัมผัสความคิดกลืนกินตัวไป กินไป กินไป เลือกไว้ในสัมผัส สำแดงออกจากหลังทั้งหมดได้ยียวนกอกวนเวีนนวน ไหล ว่ายอหวกเวียนในขั้วคลื่นสมองคลื่น ห้วงพินิจพิจารณ์ แล้วเลือกแสดงตัวตนรูปลักษณ์ไร้รูปลักษณ์ ในทัศนะความคิดอยากใดอย่างหนึ่ง
แล้วจึงแสดงออก

ปล. ไล่เริ่มมาจริงๆแค่อยากจะเล่าสิ่งที่ไม่มีรูปธรรมเลยใช้คำที่ให้รู้สึก หรือจงใจสร้างสัมผัสรู้สึกถึงความยากและฉวัดเฉวียนเวียนวนเหมือนความคิดของคน(?) หรืออาจจะแค่ของผมคนเดียว ตัวอักษรมันดันเห็นตัวตนรูปธรรมได้เลยยิ่งต้องทำให้เห็นว่าผมวาดภาพด้วยองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ได้ภาพนามธรรม(Abstract Art) งานนี้ก็คงเป็นเหมือนสร้างงานศิลปะนามธรรมผ่านตัวอักษร(แหละ(มั้ง(?)))แต่ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่านามธรรมของอะไรดีหลังจากอ่านเลยมองว่าให้ผู้อ่านได้ต่อได้เติมเอาเองคงจะดีกว่า 
ยังไงก็ไปต่อเอาเองนะครับว่าคิดว่านี่เป็นนามธรรมของอะไร
SHARE
Writer
PJAW
The Others
ถังขยะความรู้สึกของคนมากมายที่มาทิ้งไว้แล้วจากไป

Comments