พระจันทร์
พระจันทร์มีดวงเดียวบนท้องฟ้า

สงสัยคำพูดนั้นจะเป็นเรื่องจริง
พระจันทร์ที่มีดวงเดียวบนท้องฟ้า
แต่ล้อมรอบไปด้วยหมู่ดาวมากมาย

นั่นทำให้เหมือนใครคนหนึ่งที่ชอบนั่งดูพระจันทร์
ตอนกลางคืน
เฉกเช่นตัวเราเอง

และเมื่อเวลาผ่านไป นับวันพระจันทร์ก็เริ่มเลือนหายเหลือเพียงแค่ดาวมากมายที่กระจายทั่วท้องฟ้าอันมืดมิด เหลือเพียงแค่ลมที่พัดปลิวไปตามสายลมอย่างช้าๆ

เหมือนกับเวลานั้น
เวลาที่เราเคยมีเขากำลังจะหายไปพร้อมๆกัน

ซึ่งนั้นมันก็กลายเป็นจริง

ได้โปรด

นำพาเขากลับมา

ขอเพียงได้เห็นเขาอีกสักครั้ง
ให้พระจันทร์นั้นส่องแสงนำพาเขากลับมา
กลับมาอยู่กับเรา

เราที่รักเขามากที่สุด


SHARE

Comments