ทำไมต้องเสียดาย?
ทำไมต้องเสียดาย?
เพราะอะไรน่ะหรอ  เพราะเราควรเคารพการตัดสินใจของตัวเองไง

ถ้าตลอดการเดินทางของเรา  มีทางแยกต่างๆให้เลือกตัดสินใจ
แล้วเราใช้เวลาและตัดสินใจมันอย่างดีแล้ว และเคารพการตัดสินใจของตัวเองทุกครั้ง
คำว่าเสียดายจะไม่เกิดขึ้นเลย

ไม่ว่าทางที่เราเลือกนั้นจะให้ผลลัพธ์ออกมาดี หรือ ไม่ดีก็ตาม
ประเด็นสำคัญ คือ ถ้าเราเคารพสิ่งที่เราตัดสินใจแล้ว
หากดี ก็ถือว่ามาถูกทาง  แต่ถ้าไม่ดี จงมองมันเป็นบทเรียน
อย่างน้อยๆ เราก็ได้เรียนรู้ว่าทางนี้คือทางที่ไม่ดี  
จากนั้นเราแค่เดินต่อและเลือกทางใหม่ๆไปเรื่อยๆ
ทุกย่างก้าวคือประสบการณ์  ล้วนแต่ทำให้เราเติบโต

ชีวิตก็เท่านี้เอง  
ในทุกๆเรื่องร้าย มักมีด้านดีปนอยู่ด้วยเสมอ
อยู่ที่ตัวเราเลือกมองมากกว่า  
ว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรSHARE

Comments