ทุกคนจะต้องเคยมี - Past story -

      เรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต แต่ปัจจุบันเราก็ยัง ไม่ลืมเรื่องราวเหล่านั้น
    ทุกคนเคยเจ็บปวด เคยอ้างว้าง เคยรู้สึกโดดเดี่ยว เรื่องราวในอดีตมันมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี เรื่องราวที่ดีเรามีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ กับคนพิเศษ กับ คนในครอบครัว จนมาถึงเรื่องราวที่แย่ คือ เราต้องเสียคนพิเศษ คนที่เรารักไปทุกคนต้องยอมรับในการสูญเสียแต่ไม่มีใครที่จะยอมรับมันได้หมดทุกคน 
วันที่แย่ที่สุดก็ให้นึกถึงเรื่องราวที่ดีท
SHARE
Writer
somo2548
som.com/022548
ลูกหนี้

Comments