ไม่มีค่า
คนเรา...มักจะพยายาม
เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

และก็มักเลือกที่จะปล่อยผ่าน
ในสิ่งที่ไม่ได้ต้องการ...เช่นกัน

และในวันที่ความสัมพันธ์ต้องจบลง
ชีวิต...อาจต้องพบกับความเศร้าเสียใจ

แต่อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีค่า
เพราะอาจเป็นเรา...ที่มีค่ามากเกินไป
จนเขาไม่อาจจะรักษาเอาไว้ได้ในชีวิต

อยากคิดอะไร...ก็คิดได้
แต่อย่าคิดในแบบที่มันทำร้าย...ตัวเอง

....................
SHARE
Written in this book
ความคิด
Writer
KSuwan
ETC
ที่น่ีคือใคร...ฉันคือที่ไหน???

Comments