อิสลามแบบศตวรรษที่11 ในความคิดและการระลึกถึง Nijaz Duraković
อิสลามแบบศตวรรษที่11 หรือ Abasidski Islamski เป็นการพูดถึงแนวคิดและการปฏิบัติของชาวมุสลิมที่มาจากตีความของศาสนาอิสลามในยุค4อิหม่าม ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรัฐคอลีฟะห์ะอับบาซียะฮ์ อันที่จริงแล้วคำๆนี้เป็นการวิพากวิจารณ์การปกครองอิสลามตั้งแต่ยุครัฐคอลิฟะห์แห่งอุมัยยะห์ที่อ้างสิทธิว่าปกครองต่อ จากรัฐคอลิฟะห์ราชีดีนของ 4คอลีฟะห์แห่งอิสลาม ซึ่งในยุคนี้การปกครองอิสลาม ระบอบคอลิฟะห์ ถูกเปลี่ยนจากรูปแบบสาธารณรัฐ ซึ่งมีการเลือกตั้งคอลีฟะห์มาเป็นระบบราชาธิปไตยภายใต้เทวาธิปไตย ซึ่งสำหรับนักสังคมนิยมอย่าง Nijaz Duraković วิพากวิจารณ์เรื่องนี้ในหนังสือThe Curse of Muslims/Prokletstvo Muslimana คำสาปแห่งมุสลิม ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเสื่อมของการปกครองอิสลาม ที่กลายเป็นการคลาดเคลื่อนสู่ระบอบเผด็จการที่ใช้แนวทางเทวาธิปไตย เผด็จการ และอนารยชนอ้างแนวทางการปกครองอิสลามแบบผิด ซึ่งเขาได้กล่าวว่า มันได้กลายเป็นรากแนวความคิดการปกครองรัฐอิสลามแบบผิดๆ ของคนในยุคปัจจุบัน

ดังนั้นคำว่า อิสลามแบบศตวรรษที่11 เป็นคำนิยามทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่เกิดขึ้นโดยนักสังคมนิยมชาวมุสลิม ที่มีมุมมองว่า อิสลามในยุคคอลีฟะห์เหล่านั้น ไม่มีความชอบธรรมในการปกครองอยู่แล้ว และ เป็นการอธิบายว่า สมัยอิสลาม ได้จบลงตั้งแต่ท่านรอซูลลุลลอฮเสียชีวิต ก็เกิดการแย่งชิงอำนาจ และ ทำให้อิสลามเปื้อนเลือด กลายเป็นเผด็จการ ผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือ ที่คนมุสลิมเรียกภาวะแบบนี้ว่า บิดอะห์ หรือ การบิดเบือนไปจากเดิม ในสายตาของนักประวัติศาสตร์หลายๆคน ก็มองมุมเดียวกับ Nijaz Duraković ว่าการปกครองเหล่านั้น คือ รูปแบบที่เกิดขึ้นจากการตีความผิดๆ การนำเอาวัฒนธรรมอาหรับ การปกครองแบบชนเผ่า และ ความคิดแบบแคบๆ มามโนว่านั้นคืออิสลาม และ กาลเวลาที่ผ่านไป ทำให้คนคิดว่า นั้นคือ อิสลาม (ที่ถูกต้อง) แต่สำหรับ Nijaz Duraković เขามองว่า นี้คือหนทางของขอบเหวหายนะโลก ที่เกิดขึ้น เขาอธิบายลัทธิญีฮาดในโลกปัจจุบันว่า ไม่ต่างอะไรกับ ระบอบฟาสซิสต์ !

การปกครองแบบผิดๆ การบังคับให้คนไปละหมาด แต่งตัว ตลอดกิจวัตรประจำวัน ตำรวจศาสนา ในสายตาของNijaz Duraković คือ การละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ และ การละเมิดนี้ ไม่ได้เป็นที่อนุมัติในอิสลาม แต่ไม่มีมุสลิมคนใดสนใจ เพราะรากฐานนี้ได้กลายเป็นกฎหมายชาเรียไปเสียแล้ว ที่รัฐอิสลาม บังคับให้พลเมืองทุกคนเป็นมุสลิม หากไม่ใช่จะถูกประหารหรือลงโทษอย่างใดอย่างหนึง Nijaz Durakovićจึงถูกมุสลิมหัวรุนแรงโจมตีบ่อยว่า เขามาเพื่อทำลายอิสลาม

นอกจากนี้ ผมก็เคยอธิบายไปแล้ว แต่ขอยกของ Nijaz Duraković ที่วิพากวิจารณ์ อิหม่ามสี่แบบเปิดเผยว่า ไม่มีความชอบธรรมที่จะมาสร้างมาตรฐานอิสลามออกมาเป็น 4แบบและให้คนเลือก ผมเคยกล่าวว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด ไม่เคยบอกให้ยึดตามทั้งสี่ท่าน แต่กาลเวลาทำให้คนยึดทั้งสี่ท่านเหมือนบิดาผู้อุ้มชูอิสลามจากยุคมืด ซึ่งเกิดหลังท่านมุฮัมมัดรอซุลลุลอฮเสียชีวิต และ กลายเป็นบิดอะห์ที่ร้านแรง

การวิพากวิจารณ์แบบนี้ ไม่เคยได้รับความสนใจจากกลุ่มคนใดๆ แม้แต่มุสลิม ก็มองว่า นี้เป็นความคิด ทรยศอิสลาม กับการวิพากวิจารณ์อิหม่ามทั้งสี่ การปกครองอิสลามแบบคอลีฟะห์อุมัยยะห์และอับบาซียะห์ มันเป็นเรื่องที่มุสลิมมลายู มุสลิมไทย ไม่เคยคิดที่จะพูดถึง แต่ Nijaz Duraković ได้พูดถึงมันผ่านหนังสือThe Curse of Muslims/Prokletstvo Muslimana คำสาปแห่งมุสลิม ซึ่งน่าเสียดาย ที่ไม่มีแปลเป็นไทย
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
นัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments