คณะวิทย์ฯ มทร.ตะวันออก รับสมัครนักศึกษาใหม่ 6 หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครผู้จบ ปวช. ปวส. เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 หลักสูตร วันนี้ - 1 พ.ย. 62

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    (จบ ปวช. รับ จำนวน 20 คน จบ ปวส.รับจำนวน 20 คน)
2. สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
    (จบ ปวช.รับ จำนวน 20 คน จบ ปวส.รับ จำนวน 20 คน)
3. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    (จบ ปวช.รับ จำนวน 30 คน จบ ปวส.รับจำนวน 30 คน)
4. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    (จบ ปวช.รับ จำนวน 30 คน จบ ปวส.รับจำนวน 30 คน)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วศ.บ.)

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
   (จบ ปวช.รับ จำนวน 20 คน จบ ปวส. รับจำนวน 60* คน แยกเป็นภาคสมทบ 30 คน และ ภาคปกติ 30 คน)
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
   (จบ ปวช.รับ จำนวน 30 คน จบ ปวส. รับจำนวน 30 คน)

ช่องทางการรับสมัคร
1.รับสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสรรพวิชญ์บริการ (ตึกอธิการบดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี ที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แผนที่การเดินทาง : https://www.google.com/maps/dir/13.2288751,100.9576385/13.22811,100.957749/@13.228278,100.9556719,17z/am=t/data=!3m1!4b1?shorturl=1
 
2.สมัครออนไลน์ ที่ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://academic.rmutto.ac.th 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครวันนี้ ถึง 1 พ.ย. 62 เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 8 พ.ย. 62 ที่เว็บไซต์ http://academic.rmutto.ac.th
คัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) 17 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 พ.ย. 62 ที่เว็บไซต์ http://academic.rmutto.ac.th
ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา 20–27 พ.ย. 62 ที่เว็บไซต์ http://academic.rmutto.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 ธ.ค. 62 ที่เว็บไซต์ http://academic.rmutto.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 084–9990945 ,081–4036934 | อีเมล์ sci@rmutto.ac.th หรือ facebook: www.facebook.com/sci.rmuto

SC RMUTTO | รู้คิด รู้ทำ รู้นำ สร้างสรรค์ | http://sci.rmutto.ac.th |
SHARE
Written in this book
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก
Writer
scirmutto
education,science,
"คณะวิทย์ฯเป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งภาคตะวันออก"

Comments