STARs & Dust
We all are made of Stars & Dust

ทุกแสงสว่างของเรา เหมือนดาวประกายแสงในจักรวาล
คุณทุกคนคือ ส่วนสำคัญของจักรวาลนี้ 

อย่าลืมว่าคุณคือส่วนประกอบของดวงดาวในอดีตที่คุณได้หลงลืม

จงตื่นรู้ และนำแสงสว่างในตัวส่องประกายให้กับ
ดวงดาวอื่นๆ ที่หลับไหลไร้แสงและยังไม่ตื่นรู้ 

จงมีสติ ตื่นรู้ จงใช้ความรักและดึงพลังของจิตวิญญานที่หลับใหลอยู่ให้ตื่นขึ้น 

จงใช้ทุกช่วงขณะของการมีชีวิตที่เราได้รับเพื่อสร้างสรรค์ ถักทอให้เกิดความสงบและความสุขของทุกๆ ดวงดาว

จงทำเพื่อจักรวาลที่แสนงดงามของพวกเรา

:) By.. ZIVA
SHARE
Written in this book
Star Mission

Comments