ชีวิตคือจิ๊กซอ
ผมมีโอกาสได้ฟัง podcast สุขโดยสังเกตของพี่นิ้วกลม ตอนหนึ่ง
ซึ่งพูดถึงเรื่องชีวิตที่เหมือนจิ๊กซอเป็นชิ้นๆมาต่อกันจนเป็นภาพใหญ่

ใช่ครับ ผมเห็นด้วยเลย  ชีวิตเราก็เหมือนจิ๊กซอนั่นแหละ

จิ๊กซอแต่ละชิ้นๆ ต้องหันมุมหันด้านให้เข้ากัน
ต่อไปเรื่อยๆ จากชิ้นส่วนเล็กๆที่มองไม่ค่อยออกว่าคืออะไร
ประกอบชิ้นจนเป็นภาพใหญ่ที่สวยงามนั้น

ก็เปรียบเหมือนชีวิตคนเรา  แต่ละชิ้นคือเรื่องราวต่างๆนานา  ที่เคยผ่านเข้ามา
ไม่ว่าจะเป็นความสนุก ความเศร้า ความรัก ความสมหวัง ความผิดหวัง
หลากหลายอารมณ์ที่ปะปนกันไป
แต่เมื่อแต่ละชิ้นๆ มาเรียงต่อกันให้เป็นรูปภาพ
นั่นก็คืออดีตที่เรียงร้อยต่อกันมา ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ได้

ถ้าเราโฟกัสอยู่กับจิ๊กซอชิ้นใดชิ้นหนึ่ง เราก็จะไม่เห็นภาพที่สวยงาม
ขึ้นอยู่กับคุณเองว่าจะเรื่องมองแค่ชิ้นส่วนเล็กๆ หรือมองภาพใหญ่
ฉันใดฉันนั้น หากยังยึดติดกับอดีต ตัวคุณเองจะไม่มีทางได้มองภาพที่สวยงามในปัจจุบันSHARE

Comments