S001-a
ราชาองค์นั้นเอง ที่ขึ้นชื่อว่าเต็มล้นด้วยคุณธรรม
เริ่มตั้งคำถามกับตนเองว่าเหตุใดเนบูคัซเนซาแห่งเปอร์เซียจึงยอมรับการลงโทษจากพระเจ้า
และช่างโชคร้ายเหลือเกินที่เขาถามคำถามนี้ขึ้นมาว่า
‘เราจะยิ่งใหญ่กว่าพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรเล่า
เราร่ำเรียนจากนักปราชญ์ผู้รู้มาตั้งหลาย
เราเรียนรู้ที่จะไม่ถูกครอบงำและมีพันธนาการ
แม้แต่พระเจ้า’

เขาเริ่มตามหานักบวชและผู้รู้ที่จะมาตอบคำถาม
มันเป็นคำถามที่ประหลาดและหยิ่งยโส
พระองค์รู้มาจากก้นบึ้งหวังใจว่านั่นเป็นเพียงความคิดหนึ่งเท่านั้น
เขาเปิดตำราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อทำความเข้าใจว่าการลงโทษของพระเจ้านั้นคืออะไร
เพราะเขาหยั่งรู้เหลือเกินว่า มีสิ่งที่เขาไม่รู้
เขาเห็นกับตาว่าทฤษฎีควอนตัมทำงานอย่างไร
เขาเห็นวิธีที่นักออกแบบสมัยใหม่ทำงาน
เขาเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ถึงการล่มสลายของอาณาจักรโบราณ
และอำนาจของพระเจ้าที่เขาไม่มีวันเข้าใจเลย

วันหนึ่ง
เป็นบรรยากาศที่ฝนฟ้าเป็นใจ 
เหมือนกับเสียงคำรามของอสูรร้ายที่หลับยาวนานเป็นพันปี
มันคำรามลงท่ามกลางตึกและห้องพักของราชา
เตียงถูกแยกผ่านเป็นสองท่อน
แต่นั่นไม่ใช่เตียงของพระราชาที่เราได้เล่าถึง
แต่มันเป็นเตียงของเด็กคนหนึ่ง
และกลายเป็นเรื่องเล่าไม่หยุดไม่หย่อนตลอดทั้งปี
SHARE
Writer
Pdhala
School Dropout
งานเขียนของนักปรัชญาคนอื่นนั้น กล่าวได้ว่าเป็นเชิงอรรถของเพลโตเท่านั้น - ส. ศิวรักษ์

Comments