บททดสอบ
กับบางบททดสอบของความสัมพันธ์
ความห่างไกล...ด้วยระยะทาง
มักจะสร้างบางความรู้สึกให้เกิดขึ้นเสมอ

อาจเป็นความกลัว...ว่าอีกฝ่ายอาจมีคนใหม่
อาจเป็นความไม่มั่นใจ...ว่ายังรู้สึกตรงกันหรือเปล่า

อาจเป็นความห่วงใย...ที่มากกว่าเก่า
หรืออาจเป็นความคิดถึง...ที่มากกว่าเดิม

บททดสอบ...ที่ยากจะรู้ในคำตอบ
นอกจากรอการเฉลย...ด้วยวันเวลา

เมื่อวันที่จะได้มาพบกัน
เพื่อให้ความสัมพันธ์...ได้ไปต่อ
หรือไม่ก็อาจจะหยุด...พอ
แล้วก็เลิกร้างและแยกจากกันไป 

.........................

SHARE
Written in this book
ความคิด
Writer
KSuwan
ETC
ที่น่ีคือใคร...ฉันคือที่ไหน???

Comments