Happiness or Suffering
ทุกๆความสุข หรือ ความทุกข์
ทุกๆช่วงเวลา จะผ่านพ้นไปเสมอ

ทุกครั้งที่ความสุข หรือความทุกข์
วนเวียนเข้ามาหาเรา
มันเป็นเพียงช่วงเวลา ณ ขณะหนึ่ง

เมื่อเข้ามา แต่เดี๋ยวก็จะจางหายไป
เป็นวงจรในชีวิตของเราอยู่แบบนั้น

ไม่มีความสุข หรือความทุกข์ใด
อยู่กับเราตลอดไปได้
ทุกอย่างล้วนต้องผ่านพ้นไป

เพียงแต่ช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์
หัวใจของเราจะสัมผัสความทุกข์
ได้มากกว่าความสุข เท่านั้นเอง

"ความสุข" ช่วงเวลาที่เรามักไม่มีสติ
เรามักหลงไหลไปกับความสุขที่ทำให้หัวใจของเรา
สบาย สบายจนบางครั้ง เราก็เคยตัว
เคยตัวกับความสบายใจนั้น จนลืมคิดไปว่า
อาจมีความทุกข์เข้ามาแทรก เมื่อไรก็ได้


เพราะเมื่อ "ความทุกข์" โผล่เข้ามา
หัวใจของเราจะเผชิญกับความอ่อนแอ
เราจะรู้สึกทรมาน และเจ็บปวดในหัวใจ
และจมอยู่กับความทุกข์นานเกินไป

ความทุกข์ ทำให้เราลืมคิดไปว่า
เดี๋ยวมันก็จางหายไปเหมือนกับความสุขนั่นแหละ

และแม้ช่วงเวลาที่ความทุกข์แทรกเข้ามาในใจ
มันก็ยังมีความสุขปะปนมาบ้าง เพียงแต่เราหาไม่เจอ
เพราะใจเราไปติดอยู่กับความทุกข์ จดจำอยู่กับความทุกข์


เหมือนเวลาที่เรามีคนเข้ามาทำดี เข้ามาใกล้ชิด
เข้ามาทำให้เรารู้สึกดี เราไม่ค่อยจดจำความดีของคนนั้น
แต่เมื่อไหร่ที่คนนั้นเข้ามาทำให้เราเป็นทุกข์
เรากลับเลือกจดจำความทุกข์นั้นมากกว่า


จริงๆแล้วในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเรา
มันมีทั้ง "ความสุข" และ "ความทุกข์"
ปะปนกันอยู่นั่นแหละ

มันอยู่ที่ตัวของเรา ใจของเรา
จะเลือกเก็บสิ่งไหนเข้ามาใส่ไว้ในใจ
มากกว่ากัน


ไม่มีใคร หรืออะไร จะทำร้ายเราได้
นอกจากเราทำร้ายตัวของเราเอง

#ขอให้หัวใจแข็งแรงนะ ♡
SHARE
Written in this book
สมุดบันทึกจากคนแปลกหน้า
เราชอบเขียน ชอบบรรยาย สิ่งที่เราได้พบ ได้เจอมา ในแต่ละวัน .. มีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ปะปนกันไป การเขียน มันเป็นเหมือนการได้ระบาย สิ่งที่เก็บอยู่ในใจออกมา เราอาจเขียนไม่เก่งเหมือนนักเขียน แต่เราแค่ อ ย า ก เ ขี ย น ให้คุณได้อ่าน ก็เท่านั้น : ) #write #writing 🌼🍃☁☄ #ouridentity #alphabet #understanding #inspiration #head #Lovethis #disposition

Comments