ความเที่ยงธรรมอยู่หนใด
อำนาจวาสนาว่าสูงศักดิ์
ไม่ประจักษ์ว่าดีเลิศประเสริฐศรี
ตำแหน่งแห่งหนตนที่ว่าดี
จะการันตีได้หรือว่ามีธรรม

อันว่าธรรม คือ คงสภาพตามหน้าที่
ไม่ถอยหนีแก่อำนาจวาสนา
แม้ถูกขู่เข็ญให้เปลี่ยนไปไร้จรรยา
ไม่มีทีท่าว่าเปลี่ยนแปลง

ขอสรรเสริญผู้ตั้งมั่น ในธรรมนี้
ขอให้มีจิตอันผ่องใส
ไม่ว่าโลกนี้โลกหน้าหรือโลกใด
ขอท่านได้อยู่สบายไร้โศกา

อีกผู้หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าผิดถูก
ยังคงถูกประณามกันหนักหนา
ยังเงียบอยู่ด้วยเหตุใดไม่ออกมา
ให้ประชาได้รู้ว่าเพราะเหตุใด

ท่านทำผิดท่านทำถูกใครจะรู้
ท่านยังอยู่ในที่ตั้งบัลลังก์หมาย
หวังอำนาจจะหยุดยังไม่วางวาย
แต่สุดท้ายจะเสียดายสิ่งที่ทำ....

ขอความสุขสวัสดีมีแต่ท่านทั้งหลาย
SHARE

Comments