รู้ยังไง ให้มีความสุข

การรู้ทุกอย่าง
บางทีก็ไม่ได้ทำให้เรา
มีความสุข
.
.
แม้ความรู้จะทำให้เกิดปัญญา
แต่บ่อยครั้งเราก็ทำให้ชีวิต
เต็มไปด้วยปัญหา
เพราะความอยากรู้
และการได้รู้
.
.
อย่างไรก็ดี
มันก็ไม่ได้หมายความว่า
เราควรปิดหูปิดตา
และไม่แสวงหาความรู้
.
.
แต่เราควรเปิดใจ
เตรียมใจที่จะยอมรับ
ความจริงจากสิ่งที่รู้ด้วยว่า
มันอาจทำร้ายเราได้
และเราต้องก้าวข้าม
ผ่านความเจ็บปวดนั้น
ไปให้ได้ด้วย
.
.
เพราะไม่อย่างนั้น
ความรู้ ก็คงจะกลายไป
เป็นสิ่งที่เรา
.
.

...ไม่ควรรู้...บิว บันดาลใจ

SHARE
Writer
Bewbundanjai
Writer
Inspire ความคิด ให้ชีวิต Inspired แรงบันดาลใจสร้างได้ ด้วยการเริ่มแบ่งปัน FB : บิว บันดาลใจ

Comments