ขวดน้ำ"สิงห์"ช่วยตามหาเด็กหายไอเดียช่วยเหลือสังคมที่ไม่ได้หวังผลยอดขายเเต่ได้ผล
แพร่สะพัดบนโลกโซเชียลอย่างรวดเร็ว สำหรับไอเดียสร้างสรรค์ที่สำคัญคือ “ช่วยเหลือสังคม” กรณี “น้ำดื่มสิงห์” พิมพ์ภาพ “เด็กสูญหาย” พร้อมข้อมูลของเด็ก ลงบนฉลากข้างขวด ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2560 เคยมีผู้ประกอบการน้ำดื่มในจังหวัดร้อยเอ็ด แบรนด์ “ดริ้งค์รีพับบลิค” ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา พิมพ์ภาพเด็กหาย ติดไปกับขวดน้ำดื่มที่วางจำหน่ายในจังหวัดร้อยเอ็ดมาแล้ว แต่อาจเห็นผลน้อยและเป็นข่าวไม่มากนัก ส่วนหนึ่งเพราะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นที่มีช่องทางจำหน่ายไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ และโลกโซเชียลยังไม่แพร่หลายในวงกว้างเหมือนเช่นปัจจุบัน แต่ก็ต้องขอชื่นชมในความกล้าและเป็นผู้เริ่มอย่างแท้จริง ก้าวเริ่มของ ดริ้งค์ รีพับบลิค เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และก้าวเดินของ สิงห์ ในวันนี้ จึงนับได้ว่า เป็นไอเดียที่น่าชื่นชมอย่างมาก เพราะปัจจุบันต้องยอมรับว่า พลาสติก เป็นหนึ่งในภัยร้ายที่ก่อให้เกิดขยะท่วมโลก จนเกิดการรณรงค์ในหลากหลายรูปแบบเพื่อลดปริมาณการใช้ รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ 3R ได้แก่ 1.Reduce การลดการใช้ 2. R : Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ และ 3. R : Recycle การนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะผู้ผลิตพลาสติกต่างให้ความสำคัญกับ 3 กลยุทธ์นี้อย่างมาก เพื่อร่วมช่วยสังคมและลดปริมาณขยะจากพลาสติก
 การที่น้ำดื่มสิงห์ มีวางจำหน่ายครอบคลุมในทุกช่องทาง นั่นหมายความว่า จะเป็นสื่อที่ดีที่สุดในการช่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารกรณีเด็กหาย เพื่อให้ได้ผลตอบรับช่วยกันสอดส่องจากผู้คนทั่วประเทศที่พบเห็นและรับรู้ข้อมูลจากขวดน้ำสิงห์ งานนี้ สิงห์ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา เพื่อชิมลางโครงการดังกล่าว และจะดียิ่งขึ้นหากสามารถทำได้ในระยะยาว เพราะนั่นจะสื่อว่า “สิงห์” เป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง

เป็นSDGs ข้อที่11.Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เเละ15. Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
อ้างอิง : https://www.thebangkokinsight.com/183161/
SHARE

Comments