พลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ทะเลทราย
บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเช่น Honeywell, Boeing และ General Electric ได้จับมือกันสร้างโครงการสาธิตใหม่ที่จะนำพื้นที่อันกว้างใหญ่ของทะเลทรายผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ โดยโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ Masdar City รัฐอาบูดาบี (Abu Dhabi) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates, UAE)

โครงการนี้เปิดทางให้ผู้ร่วมโครงการทั้งหลายได้รวบรวม พัฒนา และแก้ปัญหา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินการ 3 ถึง 5 ปี โดยที่นักวิจัยสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานและเงื่อนที่ต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้จากโครงการไปประยุกต์และขยายจนสามารถใช้ได้จริง

พื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตรของโครงการนี้ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำเค็ม ซึ่งมีการเลี้ยงปลาและกุ้ง โดยส่วนประกอบในน้ำเค็มจากอ่างเก็บน้ำที่ประกอบไปด้วยของเสียต่างๆ ที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์น้ำ จะถูกใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชทนน้ำเค็ม ซึ่งพืชเหล่านี้สามารถเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับการบินและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

Dr. Moavenzadeh ผู้อำนวยการ Masdar Institute กล่าวว่า “Masdar Institute เป็นผู้นำทางด้านแหล่งพลังงานจากน้ำเค็มและระบบเกษตรกรรม นอกจากที่เราเน้นการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับการบินนั้น ทางเรายังจัดการการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงชีวมวลที่ครบวงจรและยั่งยืนบนพื้นที่ที่ไม่น่าจะทำได้”
Dr. Alejandro Rios G. ผู้จัดการของ SBRC (Sustainable Bioenergy Research Consortium) และศาสตราจารย์ ของ Masdar Institute ได้กล่าวปิดท้ายว่า “การสร้างแหล่งพลังงานชีวมวลแบบผสมผสานนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันในสิ่งที่เรากล่าวไว้ในการก่อตั้ง Masdar Institute ว่า จะค้นคว้า และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลก ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร การผสมผสานระหว่างการผลิตพลังงานและระบบเกษตรกรรมสำหรับเป็นแหล่งอาหารพร้อมทั้งผลิตเชื้อเพลิงไปพร้อมๆ กันโดยปราศจากการใช้น้ำจืด นอกจากนี้โครงการนี้ยังให้แนวคิดพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับการบินอีกด้วย”

Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

ที่มา : https://ienergyguru.com/2015/07/พลังงานยั่งยืนทะเลทราย/

สุภนิดา จันทร์หอม

SHARE

Comments