เหตุผลของการรอ
หลายครั้งเราพยายามหาเหตุผลในการรอคนๆนึง
และเพื่อนก็มักจะถามบ่อยๆว่า ทำไมถึงรอคนนี้
เราก็จะตอบแบบเดิมทุกครั้ง 

เพราะว่าเป็นเขา 
เพราะเขาเป็นเขา 
เพราะเขาคือคนที่เราชอบ 
เพราะเขาคือคนที่เราอยากคุยด้วยเสมอ 
และเพราะเขาคือเหตุผลทั้งหมดของการรอล่ะมั้ง 

เหตุผลที่ดีกว่านี้คงไม่มี 
อะไรที่มันสมเหตุสมผลกว่านี้ ก็ไม่มีเช่นกัน 

การรอคอยไม่ใช่เรื่องง่าย 
หลายคนถามว่ารอทำไมนานขนาดนั้น 

คำตอบก็เหมือนเดิม 
เพราะเป็นเขา 


SHARE
Writer
mysterious
Memories
เขียนตามความรู้สึก

Comments