สุโขทัย ในความทรงจำ #1
ย้อนกลับไป...

เมื่อ 700 กว่าปีก่อน เมื่อกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทย มีอาณาเขตกว้างขวาง    มีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ประดิษฐ์คิดค้นลายสือไทยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ชาวไทยใช้กันในปัจจุบัน 
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ย่อมไม่จีรังยั่งยืน เมื่อมียุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด ก็ต้องมียุคที่เสื่อมโทรมที่สุดเช่นกัน 

เมื่อประมาณ พ.ศ.2006 ก็ได้มีอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่กรุงสุโขทัย นั่นก็คือกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในสมัยนั้นปกครองโดย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ได้ผนวกกรุงสุโขทัยเข้ากับกรุงศรีอยุธยา 

หลังจากนั้นไม่นาน กรุงสุโขทัยก็ต้องพบกับภัยพิบัติอย่างรุนแรง เกิดโรคระบาดขึ้นกลางเมือง กองทัพทหารอ่อนแอ เส้นทางการค้าถูกตัดขาด 

จนในที่สุด กรุงสุโขทัยที่เคยเจริญรุ่งเรืองก็ได้ล่มสลาย หลงเหลือไว้เพียงร่องรอยอารยธรรมอันทรงคุณค่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป...
SHARE
Writer
qqllinn_
Reader
BTS : ARMY

Comments