คำพูด
คำพูดของคนเราก็เปรียบได้กับรสชาติอาหาร ที่มีทั้ง หวาน ขม เปรี้ยว จืดชืด 
บางคำพูดทำให้รู้สึกดี
บางคำพูดทำให้รู้สึกแย่
บางครั้งคนพูดก็ต้องการจะสื่ออะไรบางอย่าง
บางครั้งคำพูดก็ทำให้เรามีความสุข 
บางครั้งคำพูดก็ทำให้เราเศร้า
 
ฉะนั้นคำพูดเปรียบเหมือนอาวุธที่มีผลต่อชีวิตเราในวันข้างหน้า สามารถกำหนดชีวิตเราว่าจะเดินไปทางที่ดี หรืิอทางที่แย่ได้เช่นกัน
คำพูดเป็นสิ่งสำคัญ

พูดก่อนคิดไม่ดีไปกว่าคิดก่อนพูด 
ดังนั้นคำพูดที่คิดและไตร่ตรองก่อนพูดย่อมดีกว่าเสมอ
SHARE
Writer
Dearlove
Dreamer
ชีวิตก็เหมือนถนน ที่มีทั้งลาดยางและลูกรัง

Comments