3 เหตุผลดีๆ ที่ควรรีบพัฒนาตนเอง
คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะคิดว่ามันยุ่งยาก ต้องใช้ความพยายามมาก ซึ่งก็จริงเพียงบางส่วน คือ ต้องใช้ความพยายามแค่ช่วงแรกๆ ที่ยังไม่เคยชินเท่านั้น เมื่อเราเริ่มเคยชิน เราจะเข้าใจว่า เราควรจะยืดหยุ่นกับชีวิตอย่างไร และเราจะสนุกกับการพัฒนาตนเองแบบไหน เพราะผลลัพธ์ที่ได้นั้น ดีงามในระยะยาว เมื่อเทียบกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ 

เพราะถ้าให้วัดผลลัพธ์ในระยะยาวนั้น การใช้ชีวิตแบบเดิมๆ จะยิ่งทำให้เราใช้ชีวิตวุ่นวายขึ้น รู้สึกไม่มีเวลา ไม่พอใจในชีวิตเท่าที่ควร เพราะอะไรก็ไม่ลงตัว ติดขัดไปหมด แต่เมื่อเราเริ่มหันมาพัฒนาตนเอง เราจะจัดการชีวิตได้ลงตัวมากขึ้น

การปรับจุดหนึ่งมีผลกระทบกับจุดอื่นมากมาย และการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไร ทำให้เรายิ่งเสียโอกาสและได้รับผลเสียที่ตามมาเช่นกัน เช่น ถ้าเราไม่ฝึกวินัย เราก็จะทำงานไม่ทัน ส่งการบ้านไม่ทัน แบ่งเวลาไม่เป็น เก็บเงินไม่อยู่ 

แต่ถ้าเราเริ่มปรับปรุงนิสัยตนเองสักหนึ่งอย่าง เช่น ฝึกออกกำลังกายเป็นประจำ เราจะได้วินัย ร่างกายแข็งแรง ทำงานคล่องขึ้น มีสมาธิ จดจำอะไรได้มากขึ้น และเมื่อเราออกกำลังกายสม่ำเสมอได้แล้ว เราก็จะสนใจไปพัฒนาตัวเองด้านอื่นๆ อีก เรื่อยๆ ชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างไม่คาดคิด ซึ่งเรามีเหตุผล 3 ข้อที่จะมาบอกว่า ถึงเวลาที่ควรรีบพัฒนาตนเองกันได้แล้ว

1. มีการเปลี่ยนเปลงเกิดขึ้นมากมายในโลกปัจจุบัน ถ้าเราไม่รับมือ เราจะอยู่ยาก
- มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากมาย บางโรคมียารักษา แต่บางโรคยังไม่พบยารักษา ดังนั้น การออกกำลังกายเป็นประจำ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้ยาวนานขึ้น

- ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น มีการถูกเลิกจ้างมากขึ้น ทำให้เราต้องหารายได้หลายทาง เพื่อความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงิน ดังนั้น การฝึกลดรายจ่าย ด้วยการทำบัญชีเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีเงินเหลือใช้มากขึ้น

- การแข่งขันที่สูงขึ้น เทคโนโลยีแทนที่คนได้มากขึ้น ทำให้เราต้องพัฒนาทักษะให้มีหลากหลาย และเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดังนั้น การพัฒนางานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน เพื่อให้เราเป็นมืออาชีพได้เร็วขึ้น องค์กรสามารถรักษาลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย และทำกำไรให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง

- ค่านิยมที่ยึดติดวัตถุ หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัตถุนิยม เช่น ต้องการมีเงินทอง ชื่อเสียง บางคนจึงใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง ผิดหลักศีลธรรม ไม่คิดถึงหลักเหตุผล จึงเกิดปัญหาในสังคมมากมาย เช่น ทุจริตคอรัปชั่น ขโมย การหลอกลวง ปัญหายาเสพติด ฯลฯ อาจทำให้เรามีโอกาสเสี่ยงที่จะมีค่านิยมแบบเดียวกันหรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ ดังนั้น การพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดีและเข้มแข็งในเวลาเดียวกัน จึงจะทำให้มีจุดยืนในการใช้ชีวิต ประสบความสำเร็จและมีความสุขอย่างแท้จริง


2. จัดการชีวิตไม่ลงตัว ใช้ชีวิตลำบาก
- ขาดความรับผิดชอบตั้งแต่เด็ก โตมาไม่พร้อมทำงาน เมื่ออยู่ในวัยเรียน ต้องเรียนทั้งวัน และมีการบ้านให้ทำตลอด ถ้าเราไม่ฝึกความรับผิดชอบตั้งแต่ตอนนี้ พอเราโตขึ้นได้งานทำ เราก็จะกลายเป็นคนขาดความรับผิดชอบ ส่งงานไม่ตรงเวลา ไม่รักษาสัญญา ลูกค้าไม่เชื่อถือ มีงานเข้าน้อย 

ดังนั้น การฝึกรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ขยันเรียน ตั้งใจทำการบ้านอย่างดีที่สุด จะช่วยให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้าเผชิญหน้าและจัดการปัญหาอุปสรรคในงาน หนักเอาเบาสู้ ใช้ศักยภาพที่มีได้เต็มที่ มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน ประสบความสำเร็จในงานที่ทำเร็วขึ้น

- ขาดวินัยเรื่องเงิน มีเงินใช้ก็เก็บไม่อยู่ ตอนเด็กๆ ไม่ได้ฝึกวินัยการออมเงิน หรือเก็บสะสมเงินเพื่อซื้อของที่อยากได้ ทำให้เราคิดพึ่งพาคนอื่น หรือมีความอดทนน้อย พอโตขึ้น จึงคิดกู้ยืมเงินเร็วเกินไป หรือซื้อของผ่อนเพราะอดใจไม่ไหว และถ้าไม่เคยทำบัญชี ไม่เคยจดรายรับรายจ่ายตั้งแต่ตอนทำงาน พอได้เงินเดือนมา ก็ไม่ได้คุมค่าใช้จ่าย เลือกจ่ายสิ่งที่อยากได้ก่อนค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ทำให้ไม่มีเงินเก็บสำรองไว้ยามฉุกเฉิน เที่ยวจนเกินพอดี มีหนี้สินก่อนเวลาอันควร 

ยังไม่สายที่จะฝึกวินัยการใช้เงินตั้งแต่ตอนนี้ เพราะคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ เริ่มต้นที่การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ฝากเงินทุกเดือน และมีวินัย อดเปรี้ยวไว้กินหวาน คือ อดทนก่อนแล้วสบายทีหลัง อิสระภาพทางการเงินก็เกิดขึ้นได้เร็ว

- แบ่งเวลาไม่เป็น ทำอะไรได้ไม่มาก ชีวิตก็วุ่นวาย ถ้าเวลาเรียนเราเล่น วันหยุดเราไปทำงาน ทำให้เราใช้เวลาไม่เป็นเวลา ถ้าเราบริหารงานไม่ได้ เราก็ทำงานไม่ทันและทำเลยเวลา หรือถ้าเราใช้เวลาว่างไปกับโซเชียลมีเดียหรือความบันเทิงมากเกินไป เราจะเสียโอกาสในการทำในสิ่งที่ชอบ ไม่ได้ฝึกฝนทักษะในด้านที่เราถนัด และยังมีผลทำให้เราใช้ชีวิตไม่ลงตัว เช่น นอนดึก ตื่นสาย ไปเรียนหรือทำงานไม่ทัน ร่างกายอ่อนแอ เวลาเรียนหรือทำงานก็ขาดสมาธิ ตัดสินใจช้าลง สมองเบลอ ลืมง่าย อารมณ์เสียง่าย ไม่อยากทำอะไร บ้านก็รก ลืมออกกำลังกาย ชีวิตวุ่นวายเหมือนโดมิโน 

ลองกลับมาจัดการเวลากันใหม่ ทำคล้ายจัดตารางเรียน มีบล็อกเวลาในแต่ละด้าน เพื่อให้เราใช้ชีวิตสมดุลมากขึ้น และจะช่วยให้เรารู้จักยืดหยุ่นมากขึ้น และในเวลางานเลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อน โฟกัสทำทีละอย่าง จะใช้เวลาน้อยกว่าการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แต่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ต้องแก้งานกันหลายรอบ


3. ใส่ใจคนอื่น จนลืมใจตัวเอง
- เราแคร์สังคมมากไป เราต้องการการยอมรับจากคนอื่นมากเกินไป จึงไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่กล้าแสดงไอเดียดีๆ เพราะไม่มั่นใจในตัวเอง ใช้ชีวิตตามคนอื่น สนใจเรื่องภายนอกกาย แต่ลืมใส่ใจตัวเอง 

ดังนั้น หากเราต้องการการยอมรับจากคนอื่น เราต้องยอมรับในตัวเราเองให้ได้ก่อน รู้จักและเข้าใจตัวเองจริงๆ ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน จุดแข็งอะไรที่ควรพัฒนาให้แกร่ง จุดอ่อนอะไรที่ควรปรับให้สมดุล รู้ว่าชอบอะไร ถนัดอะไร ไม่ชอบอะไร โดยใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้าง เพื่อทบทวนตัวเอง ฟังเสียงหัวใจตัวเอง ว่าจริงๆ แล้วต้องการอะไรในชีวิต

- เราใช้เวลากับโลกออนไลน์มากไป จนลืมใช้เวลาของตัวเอง การติดตามชีวิตคนอื่น พูดถึงและวิจารณ์เรื่องของคนอื่น ทำให้เราลืมสนใจคนที่อยู่ข้างๆ ลืมใช้เวลาอยู่กับปัจจุบัน ลืมตั้งใจทำงานหรือตั้งใจเรียน ลืมไปว่าการลงมือทำสิ่งดีๆ จะเป็นเสบียงให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงในโลกนี้ และได้รับผลตอบแทนที่ดีในโลกหน้า ดังนั้น ลองออฟไลน์บ้าง และกล้าลงมือทำในสิ่งที่อยากทำ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตของเราเอง

- เราต้องการมีชีวิตที่ดีเหมือนคนอื่นมากไป จนลืมสนใจเป้าหมายชีวิตตัวเอง การเปรียบเทียบชีวิตเรากับชีวิตคนอื่น ทำให้เราไม่ยอมรับและไม่พอใจในสิ่งที่เป็น ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วๆ อยากรวย อยากสบาย ในแบบที่คนอื่นเป็น แต่ลืมไปว่า แต่ละคนมีทางเดินชีวิตไม่เหมือนกัน ถ้าเราไม่ถนัดเหมือนเขา เราก็ทำได้ไม่ดีเท่าเขา ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเป็นของตัวเอง แล้วไปเลียนแบบเป้าหมายของเขา เราก็ทำได้ไม่นาน เพราะเป็นเป้าหมายที่ไม่ให้พลัง ไม่ได้เกิดจากความต้องการในใจอย่างแท้จริง 

ถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายชีวิตก็ได้ แต่ชีวิตมันจะเคว้งคว้าง ล่องลอย รู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรหรือเปล่า จะดีกว่าไหม ถ้าเราปักหมุดเป้าหมายที่เราต้องการให้เป็นเข็มทิศนำทาง เวลาเจอลมมรสุม เราจะได้ไม่เซ ไม่เขวไปง่ายๆ 

ลองกลับมาทบทวนเป้าหมายตัวเอง เราทำประโยชน์อะไรให้คนอื่นได้บ้าง และเป็นสิ่งที่เรารักด้วย แล้วตั้งเป้าหมายให้ชัด ว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไร เราจะได้รู้สึกดีอย่างเต็มภาคภูมิว่า เราได้ใช้ชีวิตจริงๆ


การเขียนไดอารี่ (Diary) ช่วยให้เราจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นครบทุกด้าน ตั้งแต่การเขียนเป้าหมายชีวิต วางแผนชีวิต ปรับปรุงนิสัย แบ่งเวลา ควบคุมการใช้เงินโดยเขียนบัญชี จดบันทึกความคิดเพื่อดูแลหัวใจเราเอง ทำหัวใจให้เคลียร์ ทำสมองให้ว่างวันต่อวัน เพื่อเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเมื่อชีวิตลงตัวขึ้น 

ไม่ว่าจะมีปัญหาความท้าทายเข้ามา หรือสังคมภายนอกจะเป็นอย่างไร เราก็จัดการชีวิตของเราได้ เพราะเรารู้ชัดว่าเราจะต้องโฟกัสที่ตรงไหน อะไรสำคัญกับชีวิตเรา และเมื่อเราเข้าใจตัวเราเอง เราก็จะเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของคนอื่น ไม่ตัดสินคนอื่นอย่างที่เคยเป็น

ลองมาเริ่มต้นใช้ชีวิตของตัวเองกันใหม่ ด้วยการหาเป้าหมายในชีวิตให้เจอ เริ่มเขียนเป้าหมายจากเรื่องใกล้ตัวก่อนก็ได้ ทำความรู้จักตัวเองว่าชอบอะไร ถนัดอะไร เพราะเมื่อเรารู้จักและเข้าใจตัวเอง เราจะเห็นเป้าหมายชัด เมื่อเรามีเป้าหมายชัด เราจะรู้ว่าเราจะเก็บเงินเพื่ออะไร จัดการเงินได้ลงตัวเพื่อให้มีเงินทำทุน และเมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายคืออะไร เราจะรู้จักแบ่งเวลาเพื่อให้ได้ทำตามเป้าหมายนั้น และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น และโฟกัส ลงมือทำเป้าหมายชีวิตอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาตนเอง ทำให้เรายอมรับและเข้าใจตนเอง รู้จักพึ่งพาตัวเองมากขึ้น และเข้าใจว่าชีวิตคนเรานั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบ ยังต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ หากโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่เราเลือกที่จะยืนอยู่กับที่ ไม่คิดจะปรับตัว อาจจะทำให้ชีวิตของเราไม่ค่อยมีความสุข และยากที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างที่หวังไว้ 

ถ้าคุณได้อ่านบทความนี้ แสดงว่าคุณสนใจที่จะพัฒนาตนเอง ยอมรับแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พร้อมแล้วที่จะต้อนรับตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแล้วล่ะ มาเปลี่ยนเป็นคนใหม่กันนะ

สนใจอ่านเรื่องราวที่ควรเรียนรู้ใน 5 อันดับแรก “รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน” ที่ได้ลิงค์ https://storylog.co/story/5a5b5b7d9bf60be60a852356


Writer: takuma ^ ^
 Cr: photo from app Canva
=========
คัดลอกบทความมาจาก www.cheer-up.lnwshop.com/article
สนใจอ่านบทความพร้อมภาพประกอบได้จากเว็บนั้นนะคะ
แต่จะทะยอยลงใน storylog เพื่อความสะดวกอีกทางหนึ่งค่า
SHARE
Written in this book
Start your new life by Diary
ไดอารี่ช่วยให้ชีวิตสุขสำเร็จได้อย่างไร ไปแลกัน!
Writer
takumacheerup
Writer
เป็นกำลังใจให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

Comments