คุณค่าของคุณ........
เคยลองคิดเล่นๆ ว่าถ้าเหลือเราคนเดียวบนโลกใบนี้ เราในตอนนั้นจะเป็นอย่างไร ลองนึกเหตุการณ์ที่คุณกำลังเดินอยู่ในกรุงเทพ แสงสว่างจากอาคาร ร้าน ต่างๆ ถูกเปิดให้สว่าง เพียงแต่ไม่มีใครเลย นอกจากคุณ

เซเว่นไม่มีพนักงาน มีเพียงประตูที่เลื่อนอัตโนมัติเมื่อคุณเดินผ่าน

สถานีรถไฟฟ้าที่คุณกำลังจะขึ้น เป็นอุโมงค์โล่งๆ ไม่มีคนขับ ไม่มีพนักงานขาย

ไม่มีรถวิ่งผ่านบนถนนที่เคยแออัดเลยแม้แต่คันเดียว

คุณเห็นอะไร..........?

ว่างเปล่า

ไร้ค่า

เมื่อถึงตอนนั้น คุณยังจะไปทำงานที่ออฟฟิศอยู่ไหม...

เมื่อถึงตอนนั้น คุณยังอยากจะเดินออกจากบ้านอยู่ไหม...

แล้วเมื่อถึงตอนนั้น คุณจะยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปไหม...

มนุษย์หลายคนเดินตามโลกที่เปลี่ยนแปลง ครั้งหนึ่งจึงเคยลืม หรืออาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร ทำไปเพื่อใคร

เปลี่ยนจากตัวเอง เปลี่ยนจากการทะเลาะ เป็นทำเพื่อคนอื่น เพื่อคนที่คุณรัก ให้สิ่งที่คุณไม่ต้องใช้เงิน มอบโอกาส ให้อภัย ให้คุณค่าคนอื่น

คุณค่าของคุณ

21:12
15/07/2560 

SHARE
Writer
150cm
deep reader
An introvert reader living in a hundred acre woods with tons of book thought and feeling

Comments