สัมมาทิฎฐิ (ตอนที่ 2)
       สัมมาทิฎฐิ คือความเห็นชอบ.   ส่วน มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด.. โดยสัมมาทิฎฐิ มาจากคำว่าสัมมา และทิฎฐิ  ซึ่งสัมมา(คือโดยชอบ หรือถูกต้อง) ทิฏฐิ(คือความเห็น หรือความเข้าใจ)

       สัมมาทิฏฐิ ในความหมายแห่งปุถุชน  จึงหมายถึง ความเห็นชอบว่า ทำดีย่อมได้ผลดี  ทำชั่วย่อมได้ผลชั่ว   เห็นว่าสิ่งใดถูกต้อง  เห็นว่าสิ่งใดผิด  ภายใต้พื้นฐานแห่งธรรม.
SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments