เราสร้างความทรงจำความทรงจำสร้างเรา

"สิ่งใดสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ
และเป็นสิ่งสุดท้ายที่ไม่อยากเสียมันไป"


คำถามสั้นๆ แต่อาจต้องใช้เวลาในการตอบ ขึ้นอยู่กับว่าตัวเองค้นหาคำตอบในชีวิตสำหรับคำถามนี้ลึกแค่ไหน บางคนอาจเป็นคำตอบสุดท้าย บางคนอาจไม่แน่ใจ
..
..
..
..
สำหรับทัศนะของผู้เขียนมองว่าคำตอบของคำถามนี้ คือ
"ความทรงจำ"

เพราะอะไร สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ ความทรงจำ คือ สภาวะการจดจำ ซึ่งถูกบรรจุในสมองเพื่อรอเวลาออกมาใช้งาน 
ความทรงจำของคนเรามักถูกดึงออกมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในทุกด้าน ในมุมมองของผู้เขียน


ความทรงจำเป็นที่คั่นหนังสือราคาแพง

เราทุกคนต่างเป็นนักสะสม อดีต ความทรงจำ ความประทับใจในทุกสิ่งทั้งดีและไม่ดี บางครั้ง ความทรงจำเหมือนที่คั่นหนังสือ ที่คอยย้ำเตือนว่าเราอ่านชีวิตของเราไปถึงไหนแล้ว สิ่งนี้จะคอยย้ำเตือนให้เรามีสติในการก้าวเดิน หรือไหลผ่านกาลเวลาไปข้างหน้า

ความทรงจำเปรียบเสมือนเข็มทิศ

ความทรงจำ เปรียบเสมือนเข็มทิศจะคอยชี้นำทางเพราะในสมองของเราจะจดจำสถานที่หรือสิ่งที่เราเคยไปเคยทำ หรือ ประทับใจ

และเมื่อกลับมาอีกครั้งหรือเราไปในสถานที่นั้นความทรงจำนั้นจะชี้นำทางไปเสมือนเข็มทิศให้เรารู้ทุกขณะ 

ถ้าเราสูญเสียความทรงจำนี้ก็เปรียบเสมือนเราขาดเข็มทิศชี้นำทางไม่รู้ว่าจะไปทางไหนยังไง เหมือนไร้จุดหมาย ไร้ทิศทาง

ความทรงจำสร้างปัญญา

ความทรงจำจะต่อยอดการเรียนรู้และ ทำให้เราเกิด ความคิดต่อ ยอดความรู้จากประสบการณ์ที่มากขึ้น

สิ่งเหล่านี้ล้วนถูกสะสมไว้อยู่ในกล่องของความทรงจำ ในสมองของเรา

และความทรงจำเป็นเสมือนครูที่เคยสอน ให้เราจดจำอดีตที่เคยผิดพลาด และเป็นบทเรียนสำหรับวันข้างหน้าของคนเรา

สุดท้าย ความทรงจำจะสร้างเรา

ทุกความทรงจำจะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ   ให้เราเป็นในสิ่งที่เป็นในปัจจุบันและสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคต

"คุณจะรักใครได้ยังไง หากคุณจำเขาไม่ได้ คุณจะใช้เงินหรือดื่มด่่ำกับความสำเร็จ ความฝันของคุณอย่างไร หากคุณลืมว่าความฝันของคุณนั้นคืออะไร"
บทสุดท้าย ความทรงจำจะสร้างเรา
บทความผ่านแผ่นฟิล์ม : Still alice"ความรักสร้างความทรงจำขึ้นมาได้ฉันใด
ความทรงจำก็มีหน้าที่ย้ำเตือนความรักฉันนั้น " 


Cr: คำพูดสั้นๆ ระหว่างการเดินทาง
และภาพหนังที่เป็นเรื่องราวของความทรงจำ ส่วนตัวมันเป็นสิ่งที่มีค่า
เป็นน้ำหล่อเลี้ยงในชีวิตเราให้จดจำเรียนรู้และก้าวเดินหรือมีความสุขเมื่อนึกถึง เป็นอีกหนึ่งพลังงานที่ช่วยให้เราผ่านทุกวันไปได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข ^_^


SHARE
Writer
skyissme
Freelance
Be yourself and stay unique your imperfections make you beautiful, lovable and valuable. They show your personality.

Comments