ตัวตน หนึ่ง

Personally ตัวตนของแต่ละบุคคล นั้นเกิดขึ้นมาจากตรงไหน จากตั้งแต่การก่อตัวจากเซลล์เล็กๆ ในขณะที่มารดากำลังตั้งท้อง หรือ ช่วงที่สมองอ่อนนิ่มกำลังพัตนาขึ้นมาจากเนื้อเยื่อแล้วเกิดรอยหยัก และหัวใจที่ก่อตัวเป็นก้อนเนื้อเยื้อที่กำลังเต้นสูดฉีดน้ำเลือด ทั้งนี้จากหนึ่งชีวิตกำเนิดอีกหนึ่งชีวิต เพียงแค่การปฏิสัมพันธ์ สนธิ คงเป็นเหตุหลักๆ ที่ขบคิดได้คำนึงหลายๆคนกล่าวว่า “ลูกไม่หล่นไม่ไกลต้น” นั้นเพราะลูกย่อมมี DNA เดียวกับพ่อ แม่พันธุ์ ตัวตนที่ถูกฟูมฟัก แม้จะเรียกว่าการแสดงออกทางอารมณ์ แต่มันคือการแสดงออกทางจิต ควบคุมหรือไม่ควบคุม แล้วสมองส่งข้อมูลสั่งการ ไปตามโสท ประสาท เหมือนไฟฟ้าสถิต จากจิตใต้สำนึก ลามไปตามแหล่งกระจายเช่น สายไฟ หากมองย้อนกลับไป เชื้อ เนื้อเยื่อ เองนั้นคือตัวเราในตอนนี้ เพราะฉะนั้น การแสดงตัวตน ย่อมมีการผสมผสาน มากจากแหล่งพ่อแม่พันธุ์ ลูกๆที่ถูกเพาะมาจากเชื้อเดียวกัน ย่อมคล้ายคลึงกัน ทางรูปแบบร่างกาย แต่หากคิดถึงจิตวิญญาณแล้ว แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ พ่อแม่พันธุ์ เหตุฉะนั้นจึงมีคำที่กล่าวว่า “ลูกเหมือนพ่อแม่ “ การเติมโตของจิตวิญญาณนั้น ย่อมเติบโตในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับญาณ สัมพันธ์กัน 
SHARE

Comments