พัฒนาการงานเขียน สไตน์ผม
       เนื้อหา จากพัฒนาการเขียนจากอดีตถึงปัจจุบัน ของผม(ต้นปี 60 เป็นต้นมา) ทั้งงานวิชาการและบล็อก ที่จริงจังต่อการเขียน  โดยเรียงลำดับ   มีดังนี้
       1. การเขียนแบบอภิปราย (Discussion)
       2. การเขียนแบบพรรณนา (Description)
       3. การเขียนแบบบรรยาย (Narration)
       4. การเขียนแบบอธิบาย (Explanation)
       5. การเขียนแบบจูงใจ (Persuasion)
SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments