ความต่าง
ความต่างของอายุ ความคิด ทัศนคติ 
เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดถึงมัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลับกลายเป็นปัญหา 
ชีวิตจริงบางครั้งมันก็ต่างกับนิยายที่เราอ่าน มันไม่ได้จบลงที่ความสุขเสมอไป
แต่มันก็ไม่สำคัญเท่ากับเราคิดและทำอยู่บนพื้นฐานของความจริง
คำพูดที่สวยหรูมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องจริงและมันจะเป็นอย่างที่พูด 
การกระทำเราต่างหาก ทำมันได้แค่ไหนจากคำพูดนั้น อย่ามองข้ามสิ่งที่เราพูด 
คำพูดว่าสำคัญ การกระทำก็สำคัญเช่นกัน....SHARE
Writer
Sunshineday_
Life
🍂🍁

Comments