วัดช้างรอบ
    วัดช้างรอบ เป็นวัดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินสูงและมีพระเจดีย์ขนาดใหญ่อยู่บริเวณกลางลานสี่เหลี่ยม และที่ฐานเป็นรูปช้างครึ่งตัวเห็นแต่ 2 ขาหน้าหันหัวออกจากฐานและเป็นช้างทรงเครื่อง จำนวน 68 เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือกมีภาพปั้นรูปลายพรรณพฤษาในพระพุทธศาสนา เช่น ต้นโพธิ์ และต้นสาละ เป็นต้น วัดช้างรอบนั้นเป็นวัดที่มีการประดับช้างปูนปั้นเช่นเดียวกับวัดพระแก้ว และมีพระวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์ภายในยังปรากฏแท่นอาสนสงฆ์ และฐานชุกชี และยังมีบ่อศิลาแลงเป็นบ่อที่ขุดศิลาแลงไปใช้ในการก่อสร้างวัดตั้งอยู่บริเวณหน้าวิหาร

วัดช้างรอบ ตั้งอยู่ที่ ถนน.เฉริมราชย์ ตำบล.หนองปิง อำเภอ.เมืองกำแพงเพชร จังหวัด.กำแพงเพชร
SHARE

Comments

phanusak1223
5 months ago
ดีมากครับคนหล่อ

Reply