เคล็ดลับการสร้างนิสัย  เพื่อความสุข อย่างแท้จริง
     ม.ฮาวาร์ด   ได้วิจัยเรื่องความสุข มาอย่างยาวนาน   ได้แนะนำให้สร้างนิสัยแห่งความสุขที่แท้จริง  โดยไม่ต้องอาศัยยศตำแหน่ง ความเก่ง หรือความร่ำรวยเลย. ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ 20 ประการ   ดังนี้
     1.  ดูแลตนเอง
     2.  เลือกคบเพื่อน ที่ดี
     3.  อย่ายอมแพ้
     4.  มองโลกในแง่ดี
     5.  เป็นผู้แก้ปัญหาได้ดี  
     6.  ทำสมาธิเป็น
     7.  รู้จักอยู่กับปัจจุบัน
     8.  หมั่นเรียนรู้
     9.  ทำในสิ่ง ที่เรารัก
   10.  ตั้งมั่น ในสิ่งที่กำลังทำ
   11.  ทำดีแล้ว อย่ายึดติด.
   12.  ให้อภัย
   13.  หัวเราะบ่อยๆ
   14.  เห็นอกเห็นใจคนอื่น
   15.  รัก อย่างไม่มีเงื่อนไข
   16.  สำนึกบุญคุณ
   17.  ตอบแทนสังคม.


SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments