แม่แตงทริป ⛰
ที่นี่คือหมู่บ้านที่อยู่ยอดดอย ของชนเผ่าลาหู่(มูเซอ) พวกเขาจะชอบให้เรียกว่า ลาหู่ เพราะว่ามูเซอมันเปรียบเสมือนคนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือไม่ได้รับความเจริญ ที่นี่อยู่ห่างไกลความเจริญมากท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม บนยอดเขา ไม่มีแม้แต่ทางที่จะให้รถยนต์เข้าถึง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินด้วยเท้าเพื่อที่จะเข้าถึง แต่สำหรับชาวเผ่าที่นี่พวกเขาจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง แต่พวกเราใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงกับอีก 45 นาทีเพื่อเข้าถึงหมู่บ้านแห่งนี้ เส้นทางที่จะเข้าไปต้องเดินด้วยเท้าขึ้นเขาและลงเขาตลอดระยะเวลาในการเดินทาง ควรจะสวมรองเท้าสำหรับเดินป่าโดยเฉพาะ เพราะเส้นทางนี้มีฝนที่ตกลงมาจะทำให้ถนนลื่นทำให้ยากลำบากต่อการเดิน ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง เหนื่อยแต่คุ้มมาก ระหว่างทางพวกเราก็เดินและก็ได้พูดคุยกันไปจนลืมความเหนื่อย พอถึงได้เห็นหมู่บ้ทนก็รู้สึกชื่นใจมาก หายเหนื่อยเลย หมู่บ้านแห่งนี้จะมีชนเผ่าลาหู่(มูซอ) ที่อาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ 30 คน พวกเขาเป็นมิตรและมีอัทธยาศัยที่ดีต่อนักท่องเที่ยว ชีวิตการเป็นอยู่เรียบง่าย มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การศึกษาก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก ส่วนใหญ่พวกเขาจะได้รับการศึกษาในระดับประถม   หมู่บ้านของพวกเขาอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก พวกเขาต้องไปนอนพักที่โรงเรียนแล้วกลับมาในตอนเย็นวันศุกร์ และที่เห็นบ้านหลังหนึ่งมีสีเพ้นที่สวยงามนั่นคือโบถท์เพื่อที่จะทำพิธีกรรมทางศาสนา พวกเขาจะนับถือผี เพราะส่วนใหญ่ชนเผาพวกเขาจะมีความเชื่อทางด้านวิญญาณ 

คอยติดตามตอนต่อไปนะค่ะว่าพวกเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างที่นี่ ☘️
SHARE

Comments