คนละที่เดียวกัน...
เขาอาจจะมาที่นี่

แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลา

เขาอาจจะเดินเข้ามา

หลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไป
เสียงเพลงให้นานกว่าที่เคยลอยเข้ามากระทบโสตประสาท
ผมรู้สึกที่หัวใจเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเล็กน้อย
"เรากำลังอยู่ที่เดียวกัน เวลาเดียวกัน แต่เราไม่ได้พบกัน"
เหมือนมีกระจกใสบางๆกั้นอยู่ 
ผมวิ่งเข้าไปหาคุณมากเท่าไหร่
มันกลับไกลออกไปเท่านั้น...
ผมพยายามไปที่ที่คุณยืน
คุณกลับเดินไปอีกทาง
เหมือนเราอยู่คนละที่กัน ทั้งๆที่ความจริงเราอยู่ที่เดียวกัน
SHARE
Writer
Waterfalls
Every memories.
ผมคือน้ำตกที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้

Comments