เส้นทาง ค้นหาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เมืองลานนา
       ผมมีโอกาส  ได้มาเที่ยวภาคเหนือตอนบน นับครั้งนี้ได้เป็นครั้งที่ 3 แล้้ว สำหรับปีนี้  จึงอยากเล่าประสบการณ์เหล่านี้ ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับศิลปล้านนาครับ.

       ครั้งที่ 1  ช่วงใกล้วันปีใหม่ ไปเที่ยวที่ จ.เชียงราย  ในแหล่งสถานที่เหล่านี้คือ วัดร่องขุ่น  วัดร่องเสือเต้น  บ้านดำ  และวัดห้วยปากั้ง   
       สถานที่ท่องเที่ยว ที่พอจะบ่งบอกได้ถึงเอกลักษณ์ล้านนาที่โดดเด่นได้ คือ สถาปัตยกรรมมหาวิหารบ้านไม้  ที่บ้านดำ.

       ครั้งที่ 2  ช่วงใกล้เข้าพรรษา ไปเที่ยวที่ จ.เชียงใหม่  ในแหล่งสถานที่เหล่านี้คือวัดพระสิงห์วรวิหาร  วัดปันเตา  วัดเจดีย์หลวง  วัดเชียงมั่น  และพิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่.
        สถานที่  ที่จะบ่งบอกอัตลักษณ์ล้านนาได้ดี มี 2 สถานที่คือพิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรม ที่จ.เชียงใหม่ สร้้้างปีพศ.2476 (เกี่ยวกับอัตลักษณ์การใช้สีของล้านนา  ในระยะเริ่มต้นนั้น มีการใช้สีแดงและสีทองเท่านั้น)  และวัดเชียงมั่น (จิตรกรรมที่ฝาผนังโบสถ์ มีการใช้สีแดงและสีทอง  แสดงถึงประวัติศาสตร์พญามังราย ในการสร้างเมืองหลวงเชียงใหม่  และมีจิตรกรรมอัตลักษลักษณ์การใช้สี ศิลปะแบบล้านนาผสมรัตนโกสินทร์คือ มีการใช้สีดำและสีทอง  ส่วนบริเวณหลัังวัดเชียงมั่น จะมีเจดีย์ ซึึ่ึ่ึ่งถ้าสังเกตุที่ฐานบันได จะพบรูปมกรคายนาค ที่แสดงนัยถึงการที่ล้านนาได้หลุดพ้น จากอำนาจการเมือง ของพม่าแล้ว)

       ครั้งที่ 3  ช่วงวันราชสมภพ ร.10  ไปเที่ยว จ.เชียงราย  ในแหล่งสถานที่เหล่านี้ คือวัดพระแก้ว(พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว)  และวัดพระสิงห์ จ.เชียงราย.
        สถานที่  ที่บ่งบอกอัตลักษณ์ล้านนาได้ คือพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว สร้างปีพศ.2438 ซึ่งอยู่ภายในวัดพระแก้ว จ.เชียงราย. (มีการใช้สีแดงและสีทอง ในรูปแบบภาชนะไม้ที่ใช้ใส่สิ่งของ เช่น ขันหมากคู่บ่าวสาว ขันขอขมา ขันโตกถวายเพลพระ  เป็นต้น.)


สรุป  การท่องเที่ยว เพื่อจะค้นหาปริศนาข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ล้านนา  ในการเที่ยวครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ของผมนี้   ได้ช่วยทำให้เข้าใจไขปริศนาศิลปล้านนา  ได้มากยิ่งขึ้น..
SHARE
Written in this book
ท่องเที่ยว
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments