นิยามพื้นฐาน "ศิลปะ"   ในทัศนะ จิตร  ภูมิศักดิ์.
       "ศิลปะ"  ตามความเข้าใจของประชาชนทั่วไป คือ ความสวยงาม ทั้งด้านดนตรีเพราะ ภาษาสวย และภาพเขียนงามๆ  โดยผู้ประดิษฐ์ ได้ใช้"เทคนิค" วิธีทำบางอย่าง ที่มีความซับซ้อน  ทั้งรูปทรง  รูปร่างหรือรูปแบบ (Form).
       ลักษณะศิลปะ  ที่เรียกว่า สิ่งประดิษฐ์ ที่ให้แต่ความปราณีตและให้ความบันเทิงใจ  จึงเรียกว่า "งานฝีมือ"ของช่างฝีมือ หรือแค่ช่างเทคนิค เท่านั้น  ไม่ใช่ศิลปิน ที่แท้จริง.


       ศิลปินตะวันตกบางกลุ่ม  ให้ข้อคิดเรื่องของศิลป ไว้ว่า.
       ศิลปะ  ต้องเป็นผลิตกรรมทางเทคนิค ที่มีการสำแดงออกแฝงอยู่ภายในด้วย  ดังนี้.
           ศิลปะ = รูปแบบ + การสำแดงออก
           Art = Form+Expression.


        และเลอร์  เฮอร์เบิต รีด   ได้ให้แง่คิดว่า หลักประกันศิลปะอย่างน้อยที่สุด  ควรจะเป็นแบบวิธีในการสำแดงออก (Mode of Expression)
        ลักษณะแบบวิธีในการสำแดงออก  มีหลายเป้าหมาย   ดังนี้.
        - แบบวิธีการสำแดงออก  ต่อชนชั้นพระเจ้า (ศิลปะชั้นสูงส่ง)
        - แบบวิธีการสำแดงออก  ของชนชั้นนายทุน
        - แบบวิธีการสำแดงออก  ของชนชั้นกรรมกร ชาวนา และประชาชนสามัญ

        แต่ จิตร  ภูมิศักดิ์ กล่าวว่า   แบบวิธีการสำแดงออก ควรเป็นไปถึงกลุ่มเป้าหมายทุกชนชั้น ให้เป็นไปได้อย่างกว้างไกลที่สุด ดีกว่าเป้าหมายที่ตอบสนองแต่ละชนชั้น เพียงด้านเดียว.   ซึ่งควรอาศัยเงื่อนไขที่จำเป็น ของตอล  สตอย   ที่ศิลป จำเป็นต้องมี   ดังนี้.    
        1. ความปรารถนาจากภายใน (Inner Need)  ศิลปินควรผลิตศิลปออกมาจากความรู้สึกภายใน มิใช่ความเย้ายวนจากภายนอก
        2. ความคิดใหม่  อันเป็นเนื้อหาของศิลป (New idea,the content of the work)   และความคิดใหม่่่เหล่านี้ ต้องมีความสำคัััญต่อมวลมนุษยชาติ (Of importance to mankind)
        3. ความแจ่มชัด (Clarity)  ลักษณะศิลปที่จำเป็น ควรมีเนื้อหาที่สอดใส่ลงไปในศิลปนั้น  ให้มีการสำแดงออกอย่างแจ่มชัดเพียงพอ ต่อประชาชนให้เข้าใจได้.
        ซึ่งรูปแบบของศิลปนั้น จาก2 และ3 นี้ ควรมีเป้าหมายที่เข้าถึงได้ต่อผู้รับสาร คือ ความแจ่มชัด ความง่าย และความงาม   ดังนี้
        2.1,3.1) ความแจ่มชัด หรือความง่าย(ไม่ซับซ้อน)
        2.2,3.3) ความง่าย(ไม่ซับซ้อน) และความงาม
        


SHARE
Written in this book
ศิลปศาสตร์
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments