AI ผู้ดูแลสมดุลโลก
เป็นความฝันที่แว๊บเข้ามาในหัวของเรานะ ในขณะที่เราคิดว่าถ้าAIทำแทนมนุษย์ได้ทุกอย่าง งานของมนุษย์จะดูไม่มีอะไรไปเลย แล้วมนุษย์จะหาเงินได้อย่างไร

เราคิดว่า อย่างแรกหน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อโลกนี้คือการ กิน นอน ทำกิจกรรม และขับถ่าย โดยเฉพาะการกินกับการขับถ่าย ของมนุษย์หลายล้าน ทำให้ธาตุออกซิเจนและอาหารได้ถูกหมุนเวียน ทำให้เกิดโลกที่สมดุลได้ จากกระบวนการเมตาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต

นี่เป็นสิ่งที่AIคงทำไม่ได้
แต่สิ่งที่AIทำได้น่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเรามองไปถึงการดูแลโลกให้สงบสุขจากภัยพิบัติ เช่นการพยากรณ์สภาวะของดินฟ้าอากาศ ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่างๆจากการเก็บข้อมูลมากมาย

การทำแบบนี้ก็ฝันไปอีกว่าAIจะสามารถทราบได้ว่า พื้นที่ตรงไหนมีปัจจัยเหมาะที่จะเพาะปลูกอะไร หรือเหมาะจะทำที่อยู่มากกว่า นั่นทำให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ถูกต้องกับระบบนิเวศน์ ซึ่งทำให้เพาะปลูกได้ง่ายและบริหารได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ทีนี้ก็ฝันไปอีกว่าในเมื่อมนุษย์หาอาหารได้ง่ายขึ้น ก็จะลดต้นทุนลดแรงงานต่างๆได้ ทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นและมีการแจกจ่ายอาหารได้อย่างทั่วถึง ทั้งผู้ที่ขัดสนด้วย ทีนี้ก็ดูเหมือนว่าเงินจะไม่สำคัญมากนักเนื่องจากสามารถเข้าถึงอาหารได้ง่ายขึ้น โลกมีความเป็นระบบ และแก้ปัญหาได้ง่าย

แต่สิ่งที่ทดแทนไม่ได้คือความรู้สึกของมนุษย์ หรือค่าของRelationship ค่าความเป็นที่รู้จัก การยอมรับ อันนี้AIยังไงก็ไม่มี และมันไม่ใช่รูปธรรมแบบเงิน ขโมยไม่ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้โลกมีความสงบสุขขึ้น นอกจากที่AIจะเข้ามาช่วยสร้างสมดุลโลกแล้ว มนุษย์ก็จะมีความเป็นอิสระมากขึ้น มาหาความรู้ความชอบทำกิจกรรม สานสัมพันธ์กัน เพื่อนมนุษย์รักกัน สัตว์ก็อยู่ดีกินดีตามไปด้วย

ดูเป็นโลกในอุดมคติไปเลยจ้าSHARE
Writer
Mayki
Student
<a href="https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-brains_796679.htm">Designed by Freepik</a>

Comments