สังคมนิยม (Socialism)
สังคมนิยม Socialism
หลายคนเข้าใจผิดระหว่างสังคมนิยมกับเผด็จการ หากถามว่ามันต่างกันยังไง ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการกระจาย/รวม/ยึดอำนาจ ตามแต่คำเหล่านั้นจะนำพาไป
เอาเข้าจริงตามประวัติศาสตร์ทั้งหลายที่ถูกจดบันทึกก็มั้งใช้คำเรียกว่าสังคมนิยมเพื่อมาอ้างอิงถึงการปกครองในรูปแบบเผด็จการเสียส่วนใหญ่ บทความนี้จึงขออธิบายเป็นภาษาบ้านๆที่อาจจะไม่ได้อ้างอิงถูกหลังของบทความสาระ แต่เพื่อเป็นการแจกความเข้าใจในฉบับง่ายๆแล้วนั้น จึงขออนุญาตตามการใช้ภาษาที่สมควรดังนี้

สังคมนิยมนั้นชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นการนิยมจากสังคม มันคือการกลับขั้วอำนาจเดิมที่จากล่างสู่บนให้กลายเป็นจากเบื้องบนสู่ด้านล่าง การปฏิวัติหรือการล้มล้างด้วยอำนาจและพลัง(ซึ่งมันคือpower เหมือนกัน) เพื่อที่จะดึงเหล่าชนชั้นศักดินาทั้งหลายลง และการทำให้ประชาชนสามารถใช้ประสบการณ์และความเข้าใจของประชาชนให้กลายเป็นผู้นำแทน แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ความจะไม่มีการสร้างหรือมีอยู่ของการเป็น Utopia ได้นานนัก เหล่าผู้นำเองก็จะเกิดอาการหวงเก้าอี้หรือบ้าอำนาจจนประเทศหรือเมืองนั้นๆกลายไปเป็นของตน ไม่ต่างอะไรจากระบอบเดิมๆที่เพียงหน้าเพียงแค่ผู้นำเท่านั้น
หลักการหลักๆของสังคมนิยมคือการเน้นเศรษฐกิจ/การปกครอง หรือแม้กระทั่งชนชั้นกรรมาชีพ(มาร์กซิส) การเป็นภราดรภาพคือสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการทำให้ทุกคนได้รับ/เกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยหลักการของ”หลังโครงสร้างนิยม”นั่น สิ่งเหล่านี้คือเป็นการสร้างความแตกต่างที่เป็นจิตใต้สำนึกทางสังคม หรือเป็นการสร้างความปรารถนาด้วยความเปลี่ยนอื่นนั่นเอง
สังคมนิยมเป็นระบอบที่ยังคงมีนายทุนและลูกจ้าง หมอและชาวนา แต่หากจะยุติธรรมกับสิ่งที่พวกเขาทำมากกว่าการแบ่งชนชั้นของทุนนิยม พวกเขาสร้าง/ผลิต(เอกลักษณ์)ที่เป็นอำนาจทางภาษาเพื่อให้คนทุกคนรู้สึกอยากร่วมมือกัน
อีกทั้งยังมีการวิภาษวิธีเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆก่อนเหล่าผู้นำจะคลั่งอำนาจและกลายเป็นประวัติศาสตร์หรือการเมืองในปัจจุบันนั่นเอง
SHARE
Writer
MemoLife
I’m nothing
บันทึกลมหายใจ Nap

Comments