12:18
ทุกครั้งที่เห็นอะไรแบบนั้นจากคุณ ฉันก็ไม่แน่ใจนัก ว่าจะสามารถนับรวมตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่คุณอยากจะเก็บรักษาไว้ได้อย่างสบายใจ

'ถึงความทรงจำเหล่านั้นมันจะดี
แต่ก็มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง'

เคยเห็นประโยคนี้จากหนังสือสักเล่ม

บางทีีีีีีีีีีีี ที่ความทรงจำดีีีีๆถูกเกลียด อาจจะเพราะเหตุนี้

นั่นแหละ
ฉันเลยคิดว่า อาจเป็นไปได้ที่คุณจะเกลียดมันเหมืืือนกัน

และทุกอย่างก็แสดงผลลัพธ์ออกมาว่า
การที่วันนี้ฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้น
ชีวิตคุณก็ดูมีความสุขดี

:)

SHARE
Writer
26069
let's say
ไม่เหลืออะไรให้คิดถึงเลย

Comments