บทที่ 4 การประชาสัมพันธ์  ทางสื่อโทรทัศน์
คุณลักษณะ ของสื่อโทรทัศน์
       มีลักษณะโดดเด่นหลายประการ   ดังนี้
           1. มีเสียงและภาพ ที่สามารถแสดงการเคลื่อนไหวได้และมีสีสันสมจริง
           2. เป็นสื่อที่นำเสนอทั้งภาพและเสียง  ดังนั้น บุคลิกผู้ดำเนินรายการ ต้อง                 น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ชมด้วย.
           3. การผลิตรายการ  จะใช้เวลามาก ใช้กำลังคนสูง และใช้ค่าใช้จ่ายสูง
           4. การถ่ายทำโทรทัศน์  ต้องใช้สถานที่และในวันเวลาที่เหมาะสม บางครั้ง                 อาจใช้ช่วงเวลาพิเศษ ที่ไม่สามารถทำร่วมกับสื่อชนิดอื่นได้.
SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments