บทที่ 3 การเขียนประชาสัมพันธ์  ทางสื่อวิทยุ
คุณลักษณะ ของสื่อวิทยุ
       วิทยุ   มีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างและได้เปรียบกว่าสื่อสิ่งพิมพ์    ดังนี้.
         1. เครื่องรับวิทยุ  หาซื้อได้ง่าย มีราคาถูก
         2. การผลิตรายการ  ทำได้เร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
         3. สามารถถ่ายทอดรับฟังได้โดยทันที  และความสำคัญของผู้ส่งสาร ทั้ง
             เสน่ห์เสียงผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ
         4. เนื้อหารายการ  สามารถทำได้หลายภาษา มีความเหมาะสมกับ -
             กลุ่มเป้าหมาย  อาจมีประสิทธิผลดีกว่าหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่น..
         
SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments