บทที่ 2 การพูด  เพื่่อการประชาสัมพันธ์
แนวคิดเกี่ยวกับการพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์
         การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึง  การสื่อสารด้วยการพูด  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและป้องกันแก้ไขความเข้าใจผิด  โดยอาศัยหลักพื้นฐานของการสื่อสารด้วยการพูด ที่มีประสิทธิภาพ.
         ดังนั้น  การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ   จึงสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับการสื่อสารระหว่างบุคคล  การสื่อสารกลุ่มชน  และการสื่อสารกับ-มวลชนผ่านสื่อมวลชนต่างๆ..
SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments