สักวันหนึ่งที่ฉันจะไม่เสียใจอีกต่อไป
สักวันหนึ่ง...เราจะไม่เศร้าอีกต่อไปแล้ว

สักวันหนึ่ง...เราจะหลุดพ้นจากความเศร้านี้

สักวันหนึ่ง...เราจะไม่เศร้ากับเรื่องอดีตเดิมๆนี้

สักวันหนึ่ง...เราจะไม่ทำร้ายตัวเองกับความเศร้าอีกแล้ว

สักวันหนึ่ง...เราจะไม่เศร้ากับเรื่องแบบนี้อีกแล้ว

สักวันหนึ่ง...เราจะมีตัวตนด้วยตัวเราเอง

สักวันหนึ่ง...เราจะยืนได้โดยไม่มีน้ำตา

สักวันหนึ่ง...เราจะไม่เศร้าเพราะใจที่ยึดติดกับมนุษย์

สักวันหนึ่ง...หัวใจเราจะเป็นนกพิราบที่ไม่ถูกจองจำด้วยความหม่นหมองอีกต่อไป

สักวันหนึ่ง...เราจะทำให้ตัวเองมีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์เดิมไนี้ไปตลอดกาล

สักวันหนึ่ง...เราจะเริ่มชีวิตใหม่ที่สง่างามกว่าเดิม

สักวันหนึ่ง....

SHARE
Writer
Daraemoo
Student
อยากเปลี่ยนตัวเอง เชื่อว่ายังดีได้กว่านี้ แค่ตอนนี้เรายังขาดความพยายาม เรายังพยายามไม่มากพอ

Comments