ผู้เลือก หรือ ตัวเลือก
การเป็น "ผู้เลือก"
กับการเป็น "ตัวเลือก"

เป็นอะไรแล้วจะทำให้เหนื่อยมากกว่า
เราต่างก็รู้ในคำตอบกันดี

ที่เหลือก็แค่...วันนี้
เรากำลังเลือกที่จะเป็นแบบไหนกัน

จงเป็นผู้เลือกที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเอง
อย่าไปเป็นตัวเลือกที่ต้องรอรับความสุขจากใคร
เพราะมันจะทำให้ชีวิต
สัมผัสถึงความเบาสบาย...ที่ต่างกัน


                เพราะชีวิตมีทางเลือก  จงเปิดโอกาสให้กับตัวเอง                 ได้เป็นผู้เลือก .. ไม่ใช่ตัวเลือก
SHARE
Written in this book
ความคิด
Writer
KSuwan
ETC
ที่น่ีคือใคร...ฉันคือที่ไหน???

Comments