ครอบครอง
ในความสัมพันธ์ของคนเรานั้น
การต้องการ 'ครอบครอง' มักเป็นสิ่งที่ผูกติดมาด้วยอยู่เสมอ
ฉันก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ต้องการเอกสิทธิ์ในความสัมพันธ์เหล่านั้น

ฉันมักสร้าง 'โซ่' ตรึงในความสัมพันธ์ของฉันเข้ากับเธอ
เอาไว้ในใจของฉันอยู่เสมอ

จนวันนึงฉันตระหนักได้ถึงบางสิ่ง
สิ่งที่ใกล้เคียงกับคำว่า "ครอบครอง" จริง ๆ
มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับตัวมันเองซะอย่างงั้น
'การไม่ครอบครอง' นั่นแหละ คือ 'การครอบครอง'

ตราบใด เท่าที่ฉันยังรักในธรรมชาติของเธออยู่
และ เธอก็ยังคงรักในธรรมชาติของตัวฉันนั้น
นั่นแหละ ฉันว่ามันใกล้เคียงกับคำว่า "ครอบครอง" ของฉันที่สุดแล้ว
SHARE

Comments