การเอาตัวรอดของ"มนุษย์"
จริงๆชีวิต"มนุษย์"คืออะไร

คือการ "เอาชีวิตรอด"

อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

ปัจจัย 4 ที่ต้องมี (ไม่มีคือเอาชีวิตรอดไม่ได้)

วิวัฒนาการทำให้"มนุษย์"ซับซ้อนเพิ่มขั้นตอนมากขึ้น

จากอาหารที่ต้องเก็บจากป่า พัฒนามาปลูกไว้กิน

กลายเป็นต้องใช้"เงิน"แลกอาหาร

ที่อยู่อาศัยที่ต้องสร้างเอง จากไม้ พัฒนามาเป็นเผาอิฐ

กลายเป็นต้องใช้"เงิน"แลกบ้าน

ทั้งเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคที่ต้องใช้"เงิน"

กว่าจะได้สิ่งที่เรียกว่า"เงิน" เราก็ต้องทำงาน

ใช้เวลา แรงกาย แลกมาสะสม

กว่าจะได้สิ่งที่เรียกว่า "งาน" ก็ต้อง "เรียน"

เราใช้ 10 ปีไป 2 ครั้งกับการเรียน

และเราใช้ 10 ปีมากกว่า 1 ครั้งไปกับการ"ทำงาน"


"ทั้งๆที่ชีวิตเรามี 10 ปีได้ประมาณ 7 ครั้งเท่านั้น"
SHARE
Writer
TSugardark
Writer
อยากเขียนบางสิ่งจากประสบการณ์ที่สร้างความสุขให้คนที่เข้ามาอ่าน #นิยาย #ข้อคิด #บทความ #คำคม

Comments