ความสุขวันที่ 7
กำหนดสติได้บ้างแล้ว

    ดูเหมือนการนั่งสมาธิ ใน 1 ครั้งอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อ หรือกลายเป็นเรื่อง อี๋ สำหรับใครหลายคน แต่สำหรับผม ตอนนี้เป๋นเสมือนเครื่องมือในการสงบสติอารมณ์ชั้นดี 
    หลายคนคิดว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นเรื่องย่กที่จะทำแต่เชื่อใหมคุณทำสมาธิ เจริญสติ เพียงแค่ 5 นาที หรือ 10 นาที คุณก็สามารถฝึกสติอฃ กำหนดอารมณ์เพราะ อารมณ์ การกระทำของเราล้วนออกมาจากความคิด เราไม่สามารถกำหนดความคิดในเบื้องต้นได้อยู่แล้ว แต่สามารถรู้เท่าทันความคิดของตัวเองได้ ว่าตอนนี้มีความคิดอะไร
คิดฟุ้งซ่าน ?
  การคิดฟุ้งซ่าน การคิดในแง่ลบ กับผู้อื่น และตัวเอง เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่มนุษย์จะต้องระแวดระวังภัย เพื่อการอยู่รอด เลยเกิดกลไกเครื่องมือ ทางความคิด และส่งออกเป็นการกระทำ แต่ความคิดเหล่านั้นเป็นเสมือนดาบสองคมเช่นเดียวกัน เพราะในสมัยปัจจุบันโลกที่เราอาศัยอยู่ นี้ได้พัฒนาการป้องกันแบบนี้ขึ้นมาใรรูปแบบของ กฏหมาย 
ถ้าคิดฟุ้งซ่าน ?
  ถ้าหากตัวเรานั้นคิดฟุ้งซ่าน หรือ คิดในแง่ลบ ขอให้รู้ไว้ว่า มันคือธรรมชาติ แต่ให้เราทำหน้าที่ระลึก ให้รู้ว่า อารมณ์ ที่เกิดขึ้น ความคิดที่เกิดขึ้น ความรู้สึกที่เกิดขึ้น นั้นคืออะไร เพียงแค่รับรู้มันเป็นพอ ไม่ต้องไปหาวิธีการทำให้หายจากความรู้สึกนั้น ไม่ต้องพยายามกำจัดความรู้สึกนั้น จากนั้นปล่อยให้เกิดความรู้สึกนั้นไป เศร้าให้รู้ว่าเศร้า โกรธให้รู้ว่าโกรธ ทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์ สุขให้รู้ว่าสุข ถ้าร้องให้ก็ร้องออกมา ไม่ต้องกลั้นเอาไว้ จ่กนั้น อารมณ์ทั้งหมดจะค่อย ๆ หายไป ช้า ๆ ไม่ต้องไปเว้าวอนมัน ทำไปเรื่อย ๆ จนเข้าใจ จากนั้นจะรู้ได้ว่า อารมณ์ ความคิดของเรานั้นมีขึ้นได้ ก็ต้อง มีลงได้ เศร้าได้ก็หายเศร้าได้ ทุกข์ได้ก็หายทุกข์ได้ จากนั้นให้ตอบสนองอารมณ์ของเราโดยการเปลี่ยนความคิดไปในทางบวก เช่นการหาข้อดีของเหตุการณ์ ที่ทำให้เกิดความเศร้า หรือ ความทุกข์ 
วนไปเรื่อย ๆ ตัวเราจะรู้เท่าทันอารมณฺ์และหาวิธีตอบสนองได้ตามสมควร
หวังว่าบทความนี้ มีประโยชน์กับผู้อ่านทุกคนครับ 😄
SHARE
Writer
Puam
Motivation
I'm a man who will stand beside you when you didn't have someone to listen with someone who you cry with. I am and I will make you better I promise.I am a man.

Comments