เรื่องมากว่ะ!
บ้านมีกฎบ้าน เมืองมีกฎเมือง บุคคลมีกฎของแต่ละบุคคล
เป็นนิยามเปรียบเทียบง่ายๆ ที่อยากให้เข้าใจถึงสิ่งที่ถูกเรียกว่า "เรื่องมาก"

หากสังเกต คำว่า "เรื่องมาก" มีความบิดเบือนจากความเป็นจริงอยู่
"เรื่องมาก" ไม่ใช่ลักษณะที่ต้องการอะไรเยอะแยะ
แต่ต้องการแบบเฉพาะเจาะจง

"เรื่องมาก" เกิดได้ทั่วไป เช่น พืชบางชนิดต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเท่านั้นจึงจะเติบโต
โลกต้องมีสภาวะที่เหมาะสมเท่านั้นจึงจะเกิดสิ่งมีชีวิต เป็นต้น อาจนับได้ว่า "เรื่องมาก" เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่ง

เงื่อนไขมักเกิดขึ้นมาด้วยเหตุและผลบางอย่าง
คนทุกคนเกิดมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีเงื่อนไขต่างกันไป เราจึงมีกฎประจำตัวว่าแบบนี้ต้องอย่างนี้ เป็นร้อยพันข้อ แน่นอนว่าไม่มีใครเหมือนและเท่ากันไปทุกข้อ

ทั้งที่ "เรื่องมาก" เป็นเรื่องสีเทาๆ แต่ผู้ที่ถูกเรียกว่าเรื่องมาก กลับมักจะเกิดจากผู้ที่เรื่องมากกว่าหรือพอๆ กัน ใช้เรียกผู้อื่นที่มีเงื่อนไขขัดกับตน จนเป็นปกติวิสัยเสียอย่างนั้น ลองไปคิดเล่นๆ ดูว่ามันหมายถึงอะไร?

ขอบคุณภาพจาก Pixabay
SHARE
Writer
Reheart
Martian
คนเล็ก ๆ ของโลกใบนี้ที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดมาจากต่างดาว

Comments